1     ALGEMEEN

1.1       DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 • Elke meerderjarige natuurlijke persoon die zijn of haar woonplaats in België, Nederland, Luxemburg of Frankrijk (hierna “Deelnemer” genoemd) heeft, kan meespelen met de pronostieken aangeboden op tifogame.be.
 • Minderjarigen mogen aan de pronostieken deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Tifogroup BV behoudt zich het recht voor om op elk moment de schriftelijke bevestiging van deze toestemming op te vragen.
 • Een Deelnemer mag slechts over 1 account beschikken. Tifogroup BV kan de accounts van een Deelnemer verwijderen indien zij redelijke vermoedens heeft dat hij/zij meerdere accounts gebruikt. Tifogroup BV behoudt zich het recht voor om prijzen niet toe te kennen indien zij redelijke vermoedens heeft dat een Deelnemer vals speelt.
 • Een Deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan eenzelfde pronostiek.
 • Tijdens de pronostieken in het kader van het Wereldkampioenschap voetbal kan een Deelnemer slechts één prijs winnen bij eenzelfde organisator van een pronostiek. Valt een Deelnemer die een prijs heeft gewonnen in een pronostiek van een bepaalde organisator daarna nogmaals in de prijzen bij een andere pronostiek van diezelfde organisator, dan vervalt zijn prijs en wordt deze toegekend aan de volgende in het klassement.
 • De pronostieken die worden georganiseerd in samenwerking met de lokale besturen hebben als doel de lokale handelaars te ondersteunen. Er kan slechts worden deelgenomen indien de Deelnemer de code fysiek heeft ontvangen bij een desbetreffende handelaar EN woonachtig is in de gemeente/stad of in de buurtgemeente. Tifogroup BV behoudt zich het recht om Deelnemers te verwijderen indien er redelijke vermoedens zijn van valsspelen.
 • Voor interne wedstrijden georganiseerd door een onderneming geldt dat elke deelnemer op het pronostiekplatform, die vast in dienst is bij de onderneming in kwestie, recht heeft op het aangeboden prijzenpakket. 

1.2       TIFOGAME WK

Tifogame is een product van Tifogroup BV. Tifogame.be is een online pronostiekplatform waarop Deelnemers gratis kunnen pronostikeren op verschillende voetbalwedstrijden en- tornooien, in dit geval de wedstrijden van het Wereldkampioenschap voetbal 2022. Deelnemers kunnen aan verschillende pronostieken deelnemen. In elke pronostiek zijn specifieke prijzen voorzien. Verschillende bedrijven organiseren ook een pronostiek voor hun personeel.

Er is nooit een inzet in geld door de Deelnemer.

2        PRONOSTIEKEN

2.1       TYPES VOORSPELLINGEN

Tifogame hanteert twee types voorspellingen:

 • voorspelling van de uitslag van de match: winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg
 • voorspelling van de exacte score van de match

2.2       SPEELPERIODE

De periode van een pronostiek kan variëren van één of meerdere wedstrijden van het tornooi tot het volledige tornooi. De Deelnemer die op het einde van de speelperiode de meeste punten verzamelt, wint de pronostiek. Een pronostiek vermeldt duidelijk over welke periode deze loopt: de begin- en einddatum worden telkens vermeld.

Het WK voetbal bestaat uit 6 fases:

 • de groepsfase
 • de achtste finales
 • de kwartfinales
 • de halve finales
 • de troostfinale
 • de finale

2.3       SPELFORMULES EN SCOREBEREKENING

De WK-pronostieken op Tifogame worden aangeboden in 3 spelformules:

 • pronostieken die lopen over het volledige tornooi (alle wedstrijden)
 • pronostieken die lopen over het volledige tornooi (wedstrijden België groepsfase + alle wedstrijden in de andere fases)
 • pronostieken die betrekking hebben op één of meerdere specifieke wedstrijden

Elke spelformule maakt gebruik van een van de twee types voorspellingen vermeld onder 2.1 of een combinatie van beide. De scoreberekening verschilt volgens de spelformule.

 

2.3.1     Pronostieken die lopen over het volledige tornooi (alle wedstrijden)

Bij een pronostiek die betrekking heeft op het volledige tornooi moet de Deelnemer voor de wedstrijden van de groepsfase ofwel enkel de correcte uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) voorspellen, ofwel telkens de exacte score voorspellen. In de volgende speelfases moet de Deelnemer telkens de juiste score voorspellen voor alle matchen. De punten worden als volgt verdeeld per match:

Groepsfase (met bepaling uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg))

 • 10 punten als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.

Er zijn in deze fase 480 punten te verdienen, verdeeld over 48 matchen.

Groepsfase (met bepaling correcte score)

 • 30 punten als de Deelnemer de exacte score juist voorspeld heeft.
 • 15 punten als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) en het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist correct heeft voorspeld.
 • 5 punten als de Deelnemer enkel de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.
 • 0 punten als de Deelnemer noch de correcte score noch de juiste uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) goed heeft ingeschat.

Er zijn in deze fase 1.440 punten te verdienen, verdeeld over 48 matchen.

Achtste finales

 • 60 punten als de Deelnemer de exacte score juist voorspeld heeft.
 • 30 punten als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) en het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist correct heeft voorspeld.
 • 10 punten als de Deelnemer enkel de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.
 • 0 punten als de Deelnemer noch de correcte score noch de juiste uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) goed heeft ingeschat.

Er zijn in deze fase 480 punten te verdienen, verdeeld over 8 matchen.

Kwartfinales

 • 120 punten als de Deelnemer de exacte score juist voorspeld heeft.
 • 60 punten als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) en het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist correct heeft voorspeld.
 • 20 punten als de Deelnemer enkel de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.
 • 0 punten als de Deelnemer noch de correcte score noch de juiste uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) goed heeft ingeschat.

Er zijn in deze fase 480 punten te verdienen, verdeeld over 4 matchen.

Halve finales

 • 150 punten als de Deelnemer de exacte score juist voorspeld heeft.
 • 75 als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) en het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist correct heeft voorspeld.
 • 25 punten als de Deelnemer enkel de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.
 • 0 punten als de Deelnemer noch de correcte score noch de juiste uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) goed heeft ingeschat.

Er zijn in deze fase 300 punten te verdienen, verdeeld over 2 matchen.

Troostfinale

 • 150 punten als de Deelnemer de exacte score juist voorspeld heeft.
 • 75 als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) en het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist correct heeft voorspeld.
 • 25 punten als de Deelnemer enkel de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.
 • 0 punten als de Deelnemer noch de correcte score noch de juiste uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) goed heeft ingeschat.

Er zijn voor deze wedstrijd 150 punten te verdienen.

 

Finale

 • 180 punten als de Deelnemer de exacte score juist voorspeld heeft.
 • 90 punten als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) en het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist correct heeft voorspeld.
 • 30 punten als de Deelnemer enkel de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.
 • 0 punten als de Deelnemer noch de correcte score noch de juiste uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) goed heeft ingeschat.

Er zijn voor deze wedstrijd 180 punten te verdienen.

 

2.3.2     Pronostieken die lopen over het volledige tornooi (wedstrijden België groepsfase + alle wedstrijden in de andere fases)

Bij een pronostiek die betrekking heeft op het volledige tornooi moet de Deelnemer in eerste instantie de exacte score voorspellen voor de matchen van België tijdens de groepsfase voorspellen. In de verdere fases moet de Deelnemer telkens de juiste score voorspellen voor alle matchen. De punten worden als volgt verdeeld per match:

Groepsfase

 • 60 punten als de Deelnemer de exacte score juist voorspeld heeft.
 • 30 punten als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) en het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist correct heeft voorspeld.
 • 10 punten als de Deelnemer enkel de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.
 • 0 punten als de Deelnemer noch de correcte score noch de juiste uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) goed heeft ingeschat.

Er zijn in deze fase 180 punten te verdienen, verdeeld over 3 matchen.

 

Achtste finales

 • 60 punten als de Deelnemer de exacte score juist voorspeld heeft.
 • 30 punten als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) en het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist correct heeft voorspeld.
 • 10 punten als de Deelnemer enkel de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.
 • 0 punten als de Deelnemer noch de correcte score noch de juiste uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) goed heeft ingeschat.

Er zijn in deze fase 480 punten te verdienen, verdeeld over 8 matchen.

 

Kwartfinales

 • 120 punten als de Deelnemer de exacte score juist voorspeld heeft.
 • 60 punten als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) en het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist correct heeft voorspeld.
 • 20 punten als de Deelnemer enkel de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.
 • 0 punten als de Deelnemer noch de correcte score noch de juiste uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) goed heeft ingeschat.

Er zijn in deze fase 480 punten te verdienen, verdeeld over 4 matchen.

 

Halve finales

 • 150 punten als de Deelnemer de exacte score juist voorspeld heeft.
 • 75 punten als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) en het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist correct heeft voorspeld.
 • 25 punten als de Deelnemer enkel de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.
 • 0 punten als de Deelnemer noch de correcte score noch de juiste uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) goed heeft ingeschat.

Er zijn in deze fase 300 punten te verdienen, verdeeld over 2 matchen.

 

Troostfinale

 • 150 punten als de Deelnemer de exacte score juist voorspeld heeft.
 • 75 als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) en het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist correct heeft voorspeld.
 • 25 punten als de Deelnemer enkel de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.
 • 0 punten als de Deelnemer noch de correcte score noch de juiste uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) goed heeft ingeschat.

Er zijn voor deze wedstrijd 150 punten te verdienen.

 

Finale

 • 180 punten als de Deelnemer de exacte score juist voorspeld heeft.
 • 90 punten als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) en het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist correct heeft voorspeld.
 • 30 punten als de Deelnemer enkel de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.
 • 0 punten als de Deelnemer noch de correcte score noch de juiste uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) goed heeft ingeschat.

Er zijn voor deze wedstrijd 180 punten te verdienen.

 

2.3.3     Pronostieken die betrekking hebben op één of meerdere specifieke wedstrijden

Bij een pronostiek die betrekking heeft op één of meerdere specifieke wedstrijden (bvb.: 1 match uit een specifieke fase, verschillende matchen uit de groepsfase op een bepaalde datum, alle matchen van 1 bepaalde fase, etc.) worden de punten al volgt verdeeld per match:

 • 30 punten als de Deelnemer de exacte score juist voorspeld heeft.
 • 15 punten als de Deelnemer de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) en het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist correct heeft voorspeld.
 • 5 punten als de Deelnemer enkel de uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) correct heeft ingeschat.
 • 0 punten als de Deelnemer noch de correcte score noch de juiste uitslag (winst thuisploeg, gelijkspel, winst uitploeg) goed heeft ingeschat.

 

 

 

2.4       KLASSEMENTEN

Aan iedere pronostiek is een klassement verbonden. Na elke speeldag wordt het klassement bijgewerkt. De Deelnemer die na de laatste match van de laatste speeldag van een pronostiek op de eerste plaats staat, is de winnaar van deze pronostiek. Deze Deelnemer wint de prijs zoals vermeld onder de rubriek ‘Te winnen prijzen’. Dezelfde redenering gaat op voor plaats 2, plaats 3, etc.

Sommige steden of gemeenten organiseren ook een algemeen klassement, met een specifieke prijzenpot. Een Deelnemer die meespeelt met een pronostiek van een handelaar, horecazaak, vereniging, etc. die aangeboden wordt via het platform van een stad of gemeente kan in dat geval meerdere keren in de prijzen vallen: een of meerdere keren via de pronostieken van de handelaars, horecazaken, verenigingen, etc. en nog een keer via het algemeen klassement van de stad of gemeente. Indien de Deelnemer deelneemt aan de pronostieken van meerdere lokale handelaars, horecazaken, verenigingen, etc. telt enkel het beste resultaat van zijn deelnames mee voor het algemeen klassement van de stad of gemeente.

 

2.5       PRIJZEN

De organisator van een pronostiek voorziet een prijs voor de winnaar(s) van de pronostiek. In iedere pronostiek zijn de prijzen vermeld onder de rubriek ‘Te winnen prijzen’. Tifogroup BV draagt geen verantwoordelijkheid in het voorzien of het toekennen van de prijs, tenzij de pronostiek georganiseerd wordt door Tifogroup BV zelf. De organisator van de pronostiek wordt aangeduid via de naam van de pronostiek en het bijhorende logo. 

Indien de winnaar minderjarig is, kan alleen zijn of haar ouders (of de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) de prijs in ontvangst nemen.

Wanneer een Deelnemer een prijs gewonnen heeft op Tifogame ontvangt hij/zij een automatisch bericht met een bevestiging van de prijs. Binnen de week na deze e-mail ontvangt de Deelnemer een tweede mail met meer informatie over de prijsafhandeling.

Reageert de Deelnemer niet op deze tweede mail, dan ontvangt hij of zij een herinneringsmail met een deadline. Reageert de Deelnemer niet voor de vermelde deadline, dan staat het Tifogroup BV vrij om de prijs niet meer toe te kennen aan de Deelnemer. 

Het staat Tifogroup BV steeds vrij om een pronostiek te sluiten op elk moment, zonder toekenning van prijs aan de winnaar of winnaars. 

Het staat de organisator van een pronostiek steeds vrij om prijzen niet te overhandigen aan onrechtmatige winnaars.

 

2.6       KENNISVRAAG + SCHIFTINGSVRAGEN

Iedere pronostiek aangeboden op Tifogame.be is een wedstrijd en bevat 1 kennisvraag en 1 of meerdere schiftingsvragen. Een deelname is pas geldig nadat de Deelnemer de kennisvraag juist beantwoord heeft. Bij een fout antwoord op de kennisvraag is de deelname ongeldig en kan een Deelnemer dus geen punten scoren.

Bedrijven die een interne pronostiek organiseren voor hun medewerkers kunnen eventueel de kennisvraag niet opnemen in hun pronostiek.

 

2.7       EX AEQUO

Bij een ex aequo wordt rekening gehouden met het antwoord op de schiftingsvragen. De antwoorden op de schiftingsvragen worden vergeleken met de correcte antwoorden. De verschillen met de correcte antwoorden worden apart berekend en samengeteld. De Deelnemer van wie de som van deze verschillen het kleinst is, wordt het hoogst geklasseerd.

Voorbeeld:
Deelnemer A en Deelnemer B eindigen elk met 75 punten in de pronostiek van handelaar X. Er zijn 2 schiftingsvragen: het aantal corners en het aantal schoten op doel. In de wedstrijd vielen 6 corners en 12 schoten op doel. Deelnemer A koos voor 5 corners en 10 schoten op doel. Deelnemer B koos voor 9 corners en 11 schoten op doel. Deelnemer A heeft dus een verschil van 1 (6-5 =1) voor de corners en 2 (12-10=2) voor de schoten op doel. Zijn totaal verschil komt op 3. Deelnemer B heeft een verschil van 3 (9-6=3) voor de corners en 1 (12-11=1) voor de schoten op doel. Zijn totaal verschil bedraagt dus 4. Deelnemer A wordt dus het hoogst geklasseerd.

Indien er na de schifting nog een ex aequo zou bestaan dan beslist het tijdstip waarop de pronostiek werd ingevuld: de Deelnemer met de vroegst ingevulde pronostiek wint.

3        SPELERSPROFIEL

Op het dashboard vindt de Deelnemer zijn profiel terug. Dit profiel maakt gebruik van een foto die de Deelnemer zelf kan kiezen. Indien de Deelnemer zelf geen foto kiest, wordt een standaard avatar getoond. De foto die door de Deelnemer wordt gekozen, mag op geen enkele manier discriminerend, aanstootgevend, racistisch of beledigend zijn. Tifogroup BV behoudt zich het recht voor om foto’s van spelersprofielen te wijzigen. Daarnaast behoudt Tifogroup BV zich het recht voor om gebruikers te verwijderen van het pronostiekplatform Tifogame.be na herhaaldelijke inbreuken op deze regel. 

Op het dashboard kunnen Deelnemers een aantal persoonlijke statistieken terugvinden:

 • WINS: Een win is een juiste voorspelling voor 1 wedstrijd, ongeacht of deze wedstrijd deel uitmaakt van een pronostiek of een quickprono. 
 • ACCURAATHEIDSSCORE: De accuraatheidsscore geeft het percentage correcte matchvoorspellingen van de Deelnemer weer. Deze accuraatheidsscore is het resultaat van het aantal juiste voorspellingen gedeeld door het totale aantal voorspellingen, vermenigvuldigd met 100.
 • MATCHEN: Het aantal wedstrijden dat de Deelnemer heeft voorspeld, ongeacht of deze deel uitmaken van een pronostiek of een quickprono. 

Heb je vragen of is er iets niet duidelijk? Stuur een mailtje naar info@tifogame.be of stel je vraag via onze Facebookpagina. Wij antwoorden jou zo snel mogelijk.