WEDSTRIJDREGLEMENT

ALGEMEEN

Tifogame is een product van Tifogroup BV. 

  

TIFOGAME EK

Tifogame.be is een online pronostiekplatform waarbij gebruikers gratis kunnen pronostikeren op verschillende Europese wedstrijden, in dit geval het Europees kampioenschap voetbal. Gebruikers kunnen in verschillende pronostieken deelnemen met telkens andere prijzen. 

Particulieren spelen altijd GRATIS. 

PRONOSTIEKEN

A. GEBRUIKERS 

Elke meerderjarige natuurlijke persoon die zijn of haar woonplaats in België, Nederland, Luxemburg of Frankrijk heeft kan meespelen met de pronostieken van www.tifogame.be

Minderjarigen mogen aan de pronostieken deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Tifogroup behoudt zich het recht voor om dergelijke toestemming op te vragen.

Een speler mag slechts over 1 account beschikken. Het staat Tifogroup vrij om accounts te verwijderen bij redelijke twijfel. 

B. TYPES PRONOSTIEKEN

Er zijn twee soorten pronostieken, een eerste soort waar een gebruiker enkel de richting dient aan te geven en een ander type waar de gebruiker de exacte score moet meegeven.

Bij het eerste type geven de deelnemers de richting van de uitslag aan voor de wedstrijd start. Thuisploeg wint, gelijkspel of uitploeg wint. Bij het tweede type moet de juiste score voorspeld worden.

De periode van de pronostiek kan variëren van heel het EK tot één of meerdere wedstrijden van het EK. De deelnemer die op het einde van deze periode de meeste punten verzamelt, wint de pronostiek. Bij een gelijkspel wordt rekening gehouden met de schiftingsvragen. Jouw antwoorden op de schiftingsvragen worden vergeleken met de effectieve antwoorden op de schiftingsvragen en dan opgeteld. De persoon die het dichtst bij het effectieve antwoord op de schiftingsvragen zit, wordt het hoogst geklasseerd. Een voorbeeldje: Jij kiest voor 7 corners en 10 schoten op doel. In de wedstrijd vallen 6 corners en 12 schoten op doel. Je bekomt een verschil van 1 corner en 2 schoten op doel. Zo kom je aan een totaal verschil van 3. Bij een pronostiek met 2 of minder wedstrijd wordt een derde schiftingsvraag in rekening gebracht. Indien er na de schifting nog een ex-aequo zou bestaan dan beslist het tijdstip waarop de prono werd ingevuld: de vroegst ingevulde prono wint.

Om geldig deel te nemen, moet de kennisvraag juist zijn. Tifogame is een wedstrijd, als de kennisvraag fout wordt beantwoord dan kan die speler geen punten scoren.

Het staat Tifogroup steeds vrij om een pronostiek te sluiten op elk moment zonder het toekennen van de prijs aan de winnaar. 

C. KLASSEMENTEN 

PRONOSTIEKKLASSEMENT

Per pronostiek wordt er een klassement bijgehouden. Een pronostiek vermeldt duidelijk over welke periode deze loopt. Er wordt een begin- en einddatum vermeld. Na elke wedstrijd wordt het klassement binnen de groep aangepast. De deelnemer die na de laatste match van de laatste speeldag van een pronostiek op de eerste plaats staat is de winnaar van deze competitie. Deze deelnemer wint de geafficheerde prijs. Dezelfde redenering gaat op voor plaats 2, plaats 3, etc. 

SCORE DETERMINATIE

Hoe worden de punten toegekend aan de deelnemers tijdens de pronostiekwedstrijden tijdens het EK voetbal dat loopt van 11 juni 2021 tot 12 juli 2021.

Er zijn 5 fases tijdens het EK Voetbal, namelijk:

 • de groepsfase
 • de achtste finale
 • de kwartfinale
 • de halve finale
 • de finale

Pronostiekwedstrijd voor één fase van het tornooi

A. Als het een pronostiekwedstrijd betreft die loopt over één fase van het tornooi, bijvoorbeeld enkel de achtste finale dan worden er 10  punten toegekend aan een gebruiker die de richting van de match juist voorspelt. Thuisploeg wint, gelijkspel of uitploeg wint.

B. Als er bij een pronostiekwedstrijd betreft die loopt over één fase een exacte score wordt gevraagd dan scoort een gebruiker 30 punten als hij/zij de score volledig juist heeft, 15 punten als hij/zij het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist heeft én de richting van de matchuitslag correct heeft ingeschat en 5 punten als hij/zij enkel de richting juist heeft. Een speler scoort 0 punten wanneer hij zowel de correcte score en de richting verkeerd heeft.

Pronostiekwedstrijd over het volledige tornooi

C. Als het een pronostiekwedstrijd betreft die loopt over het gehele tornooi en de gebruikers moeten niet alleen de wedstrijden van de Belgen voorspellen maar alle landen dan ziet de puntenverdeling er als volgt uit:

 • Groepsfase
  De richting wordt gevraagd. Er worden 10 punten toegekend aan de gebruiker die de richting van een match juist voorspelt. Er zijn 36 matchen dus zijn er 360 punten te verdienen.
 • De achtste finales
  De exacte score wordt gevraagd. Er worden 45 punten toegekend aan de gebruiker die de match volledig juist voorspelt. 22,5 punten als hij/zij het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist heeft én de richting van de matchuitslag correct heeft ingeschat en 7,5 punten als hij/zij enkel de richting juist heeft. Een speler scoort 0 punten wanneer hij zowel de correcte score en de richting verkeerd heeft.
  Er zijn 8 matchen dus zijn er 360 punten te verdienen.

 • De kwartfinales
  De exacte score wordt gevraagd. Er worden 60 punten toegekend aan de gebruiker die de match volledig juist voorspelt. 30 punten als hij/zij het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist heeft én de richting van de matchuitslag correct heeft ingeschat en 10 punten als hij/zij enkel de richting juist heeft. Een speler scoort 0 punten wanneer hij zowel de correcte score en de richting verkeerd heeft.
  Er zijn 4 matchen dus zijn er 240 punten te verdienen.

 • De halve finales
  De exacte score wordt gevraagd. Er worden 75 punten toegekend aan de gebruiker die de match volledig juist voorspelt. 37,5 punten als hij/zij het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist heeft én de richting van de matchuitslag correct heeft ingeschat en 12,5 punten als hij/zij enkel de richting juist heeft. Een speler scoort 0 punten wanneer hij zowel de correcte score en de richting verkeerd heeft.
  Er zijn 2 matchen dus zijn er 150 punten te verdienen.

 • De finale
  De exacte score wordt gevraagd. Er worden 150 punten toegekend aan de gebruiker die de match volledig juist voorspelt. 75 punten als hij/zij het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist heeft én de richting van de matchuitslag correct heeft ingeschat en 25 punten als hij/zij enkel de richting juist heeft. Een speler scoort 0 punten wanneer hij zowel de correcte score en de richting verkeerd heeft.
  Er is 1 match dus er zijn 150 punten te verdienen.

D. Als het een pronostiekwedstrijd betreft die loopt over het gehele tornooi en de gebruikers moeten alleen de wedstrijden van de Belgen voorspellen in de groepsfase. In de latere fases van het tornooi worden de matchen van alle voorspeld. Dan ziet de puntenverdeling er als volgt uit:

 • Groepsfase
  De exacte score wordt gevraagd. Er worden 45 punten toegekend aan de gebruiker die de match volledig juist voorspelt. 22,5 punten als hij/zij het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist heeft én de richting van de matchuitslag correct heeft ingeschat en 7,5 punten als hij/zij enkel de richting juist heeft. Een speler scoort 0 punten wanneer hij zowel de correcte score en de richting verkeerd heeft.
  Er zijn 3 matchen dus zijn er 135 punten te verdienen.
 • De achtste finales
  De exacte score wordt gevraagd. Er worden 45 punten toegekend aan de gebruiker die de match volledig juist voorspelt. 22,5 punten als hij/zij het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist heeft én de richting van de matchuitslag correct heeft ingeschat en 7,5 punten als hij/zij enkel de richting juist heeft. Een speler scoort 0 punten wanneer hij zowel de correcte score en de richting verkeerd heeft.
  Er zijn 8 matchen dus zijn er 360 punten te verdienen.
 • De kwartfinales
  De exacte score wordt gevraagd. Er worden 60 punten toegekend aan de gebruiker die de match volledig juist voorspelt. 30 punten als hij/zij het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist heeft én de richting van de matchuitslag correct heeft ingeschat en 10 punten als hij/zij enkel de richting juist heeft. Een speler scoort 0 punten wanneer hij zowel de correcte score en de richting verkeerd heeft.
  Er zijn 4 matchen dus zijn er 240 punten te verdienen.
 • De halve finales
  De exacte score wordt gevraagd. Er worden 75 punten toegekend aan de gebruiker die de match volledig juist voorspelt. 37,5 punten als hij/zij het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist heeft én de richting van de matchuitslag correct heeft ingeschat en 12,5 punten als hij/zij enkel de richting juist heeft. Een speler scoort 0 punten wanneer hij zowel de correcte score en de richting verkeerd heeft.
  Er zijn 2 matchen dus zijn er 150 punten te verdienen.
 • De finale
  De exacte score wordt gevraagd. Er worden 150 punten toegekend aan de gebruiker die de match volledig juist voorspelt. 75 punten als hij/zij het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist heeft én de richting van de matchuitslag correct heeft ingeschat en 25 punten als hij/zij enkel de richting juist heeft. Een speler scoort 0 punten wanneer hij zowel de correcte score en de richting verkeerd heeft.
  Er is 1 match dus er zijn 150 punten te verdienen.

Wanneer je deelneemt aan een pronostiek van een handelaar, horecazaak, vereniging, … dat valt onder een platform van een stad of gemeente wordt er in sommige gevallen ook een algemeen klassement aangeboden, met een eigen prijzenpot. Speel je mee met de pronostiek van een handelaar, dan word je automatisch opgenomen in het algemeen klassement van de stad of gemeente. Let op: speel je mee in de pronostieken van meerdere handelaars, dan wordt slechts 1 deelname meegenomen in het algemeen klassement van de stad of gemeente: de deelname waarmee je het meeste punten behaalt.

D. VRIENDENCUP

 • De Vrienden Cup wordt georganiseerd door Tifogroup BV op het platform Tifogame.

Een groep vrienden van minimaal 2 en maximaal 10 personen kan een gratis groep voor een EK pronostiek ontvangen door de groepsnaam door te sturen naar info@tifogame-ek.be of info@tifogame.be.  

 • Alle aanvragen die voor 9 juni 2021 23:59 lokale tijd binnenkomen, worden behandeld. 
 • Het gaat om een gesloten groep met unieke toegangscode of rechtstreekse link.
 • De groep met de hoogste gemiddelde score op het einde van het EK (11 juli 2021) ontvangt de Tifogame Vrienden Cup Beker én een vat bier (of andere dranken met gelijke totale waarde) in een café naar keuze, op een datum naar keuze. Het café bevindt zich in het Vlaamse gewest en de einddatum is 31 december 2021. De prijs kan niet worden omgeruild in geld of een ander product of dienst.
 • De scoreberekening gebeurt zoals hierboven vermeld onder type pronostiek C. Het gemiddelde van alle deelnemers van de groep wordt in acht genomen.
 • Bij een gelijke stand tussen 2 of meer groepen wordt er gekeken naar de gemiddelde score op de schiftingsvragen van alle deelnemers van de groep.
 • De winnende groep wordt na het EK via mail op de hoogte gebracht.
 • Om kans te maken op de prijs dient een groep uit minstens 2 deelnemers, en maximum 10 deelnemers, te bestaan.
 • In de groep mag niet gespeeld worden voor cash geld. Er mag geen deelnamegeld gevraagd worden of voor een cash prijzenpot gespeeld worden. Indien dit toch gebeurt, buiten het medeweten van Tifogroup BV, kan Tifogroup BV op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.

Tifogroup BV kan op elk moment een aanvraag weigeren, deelnemers uit een groep verwijderen of een groep verwijderen.

E. PRIJZEN VOOR DE WINNAARS

De organisator van een pronostiek voorziet een prijs voor de winnaar(s) van de pronostiek. De prijs wordt geafficheerd binnen de pronostiek. Er is steeds meer uitleg te vinden over de prijs. Tifogroup draagt geen verantwoordelijkheid in het voorzien of het toekennen van de prijs tenzij de competitie georganiseerd wordt door Tifogroup zelf. Dit wordt duidelijk aan de hand van de naam van de pronostiek meegegeven en het vermelde logo. 

Indien de winnaar een minderjarig persoon betreft, kan deze prijs enkel in ontvangst worden genomen door zijn/haar ouders (of door de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent).

De score binnen een pronostiek telt alleen binnen deze pronostiek en niet voor andere pronostieken. Het is aan de speler zelf om in alle gewenste groepen een pronostiek in te geven. Eenzelfde pronostiek kan herhaald worden, maar moet opnieuw worden ingegeven. 

Een gebruiker kan binnen eenzelfde pronostiek slechts éénmaal deelnemen. Maakt een gebruiker gebruik van een ander e-mailadres om een account aan te maken en in diezelfde pronostiek deel te nemen, dan kan de gebruiker geen aanspraak maken op een prijs. Het opzettelijk deelnemen in eenzelfde pronostiek met verschillende accounts kan streng bestraft worden. Tifogroup behoudt zich het recht voor om prijzen niet toe te kennen wanneer er redelijke twijfel is dat er wordt valsgespeeld. Ook kunnen alle accounts van een speler verwijderd worden wanneer er wordt opgemerkt dat een speler over meerdere accounts beschikt. 

Tijdens het Europees kampioenschap voetbal kan een deelnemer slechts één prijs winnen bij een zelfde organisator van een pronocompetitie. Eindigt de speler nogmaals op een plaats die recht zou geven op een prijs, dan vervalt de prijs en wordt deze toegekend aan de volgende in het klassement.

Wanneer een speler een prijs gewonnen heeft op Tifogame krijgt hij/zij een automatisch bericht met een bevestiging van de prijs. Binnen de week na de winst ontvangt de speler een tweede mail met meer informatie over de prijsafhandeling. Geeft de speler hier geen gehoor aan ontvangt de speler een herinneringsmail met een deadline. Reageert de speler niet voor de vermelde deadline dan staat het Tifogroup vrij om de prijs niet meer toe te kennen aan de speler. 

F. SPELERSPROFIEL

Op het dashboard vindt de speler zijn profiel terug. Dit profiel maakt gebruik van een avatar, gekozen door de speler. Indien de speler daar geen gebruik van maakt wordt een standaard avatar vertoond. De avatar of foto die door de speler wordt gekozen mag op geen enkele manier discriminerend, aanstootgevend, rasistisch of beledigend zijn. Tifogroup behoudt zich het recht om avatars of foto’s op spelersprofielen te veranderen of wijzigen. Daarnaast behoudt Tifogroup zich ook het recht om gebruikers te verwijderen van het pronostiekplatform Tifogame na herhaaldelijke inbreuken op deze regel. 

Op het dashboard kunnen spelers een aantal persoonlijke statistieken terugvinden:

 • WINS: Een win is het juist pronostikeren van 1 wedstrijd, ongeacht of deze plaatsvond in een pronostiek of een quickprono. 
 • ACCURAATHEIDSSCORE: De accuraatheidsscore geeft weer hoeveel procent van de speler zijn matchvoorspellingen juist zijn. Om de accuraatheidsscore te berekenen wordt het aantal juist voorspellingen gedeeld door het totale aantal voorspellingen, vermenigvuldigd met 100.
 • MATCHEN: Het aantal wedstrijden die de speler heeft gepronostikeerd, ongeacht of deze plaatsvond in een pronostiek of een quickprono. 

Heb je vragen of is er iets niet duidelijk? Stuur een mailtje naar info@tifogame.be of stel je vraag via onze Facebookpagina, dan beantwoorden wij zo snel mogelijk al jouw vragen.