WEDSTRIJDREGLEMENT

ALGEMEEN

Tifogame is een product van Tifogroup BV. 

 

MISSIE TIFOGROUP

Tifogroup gelooft dat het succes en de kracht van de (inter)nationale voetbalsector ligt bij de fans en niet alleen bij de clubs en spelers. Toch worden de supporters te vaak gezien als een passieve bron van inkomsten terwijl zij als community een enorme macht kan vertegenwoordigen in de voetbalwereld. Tifogroup zet daarom het supportersgevoel centraal in zijn virtuele games zodat de stem van de supporters gehoord wordt. Op deze manier wil Tifogroup niet alleen de kloof verkleinen tussen de clubs en de supporters maar ook de interactie tussen beide partijen vergroten. 

TIFOGAME

Tifogame.be is een online pronostiekplatform waarbij gebruikers gratis kunnen pronostikeren op verschillende Europese wedstrijden. Gebruikers kunnen in verschillende pronostieken deelnemen die telkens een uniek thema, competitie of wedstrijd bevatten en gesponsord worden door een bedrijf, merk of product. Tifogame is aan zijn derde versie toe, na het WK in Rusland waaraan 31.881 spelers deelnamen en 351 prijzen werden uitgereikt en het seizoen 2018-2019 van het (inter)nationale competitievoetbal.

Particulieren spelen altijd GRATIS.  

PRONOSTIEKEN

A. GEBRUIKERS 

Elke meerderjarige natuurlijke persoon die zijn of haar woonplaats in België, Nederland, Luxemburg of Frankrijk heeft kan meespelen met de pronostieken van www.tifogame.be

Minderjarigen mogen aan de pronostieken deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Tifogroup behoudt zich het recht voor om dergelijke toestemming op te vragen.

Een speler mag slechts over 1 account beschikken. Het staat Tifogroup vrij om accounts te verwijderen bij redelijke twijfel.

B. TYPES PRONOSTIEKEN

Bij Tifogame zijn er 2 types pronostieken: pronostieken en quickprono’s.

PRONOSTIEKEN

Er zijn twee soorten pronostieken. Bij de eerste soort moet de richting worden aangegeven.

Voor elke match dienen de deelnemers de richting van de uitslag aan te geven. Thuisploeg wint, gelijkspel of uitploeg wint. Telkens een speler dit juist inschat, worden er 10 punten toegekend. De periode van de pronostiek kan variëren van 1 week(end) tot 1 maand en de deelnemer die op het einde van deze periode de meeste punten verzamelt, wint de pronostiek. Bij een gelijkspel wordt rekening gehouden met de schiftingsvragen. Beide schiftingsvragen worden in rekening genomen bij de berekening. Het verschil van beide schiftingsvragen wordt opgeteld, de deelnemer die het kleinste verschil behaalt is de winnaar. Indien er na de schifting nog een ex-aequo zou bestaan dan beslist het tijdstip waarop de prono werd ingevuld; de vroegst ingevulde prono wint.

Om geldig deel te nemen, moet de kennisvraag juist zijn. Tifogame is een wedstrijd, als de kennisvraag fout wordt beantwoord dan kan die speler geen punten scoren.

Bij de tweede soort pronostiek moet de exacte score worden bepaald. Een speler scoort 30 punten als hij/zij de score volledig juist heeft, 15 punten als hij/zij het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist heeft én de richting van de matchuitslag correct heeft ingeschat en 5 punten als hij/zij enkel de richting juist heeft. Een speler scoort 0 punten wanneer hij zowel de correcte score en de richting verkeerd heeft.

Het staat Tifogroup steeds vrij om een pronostiek te sluiten op elk moment zonder het toekennen van de prijs aan de winnaar. 

QUICKPRONO

Naast de klassieke pronostieken is er een tweede type pronostiek namelijk de quickprono. Een gebruiker kan in het matchcenter op losse matchen pronostikeren. Daarvoor kan de gebruiker zoeken in het matchcenter binnen de aangeboden competities of een team zoeken waarvan hij de matchen wil pronostikeren. Bij een quickprono dien je de richting aan te duiden. Heb je de juiste keuze gemaakt? Dan krijg je 10 punten, bij een foute keuze ontvang je geen punten.

Deze quickprono’s zijn niet gebonden aan een klassieke pronostiek, noch aan het winnen van een prijs. Het doel van de quickprono is om “wins” te verzamelen. Hoe meer wins je verzamelt, hoe hoger je in het algemeen klassement terecht komt. Dit onderdeel wordt verder besproken onder C. KLASSEMENTEN.

C. KLASSEMENTEN 

PRONOSTIEKKLASSEMENT

Per pronostiek wordt er een klassement bijgehouden. Een pronostiek vermeldt duidelijk over welke periode deze loopt. Er wordt een begin- en einddatum vermeld. Na elke wedstrijd wordt het klassement binnen de groep aangepast. De deelnemer die na de laatste match van de laatste speeldag van een pronostiek op de eerste plaats staat is de winnaar van deze pronostiek. Deze deelnemer wint de geafficheerde prijs. Dezelfde redenering gaat op voor plaats 2, plaats 3, etc.

ALGEMEEN KLASSEMENT

Naast het pronostiekklassement is er ook de “Hall of Fame” of het algemeen (maand)klassement. Alle spelers van Tifogame worden elke maand gerangschikt op basis van het aantal “wins” dat zij behaalden. Een win is het juist pronostikeren van 1 wedstrijd, ongeacht of deze plaatsvond in een pronostiek of een quickprono. De speler die op het einde van de maand de meeste “wins” verzameld heeft staat bovenaan het algemeen klassement. Tifogroup behoudt zich steeds het recht voor om prijzen weg te geven aan de spelers die bovenaan het algemeen klassement staan, doch kan het niet verplicht worden om prijzen weg te geven. In het geval van een ex-aequo binnen het algemeen klassement wordt er gekeken naar de accuraatheidscore van de speler. De accuraatheidsscore is het percentage wins van de speler ten opzichte van het aantal gepronostikeerde matchen (stel dat een speler 100 matchen pronostikeert en hij behaalt 45 wins, dan is zijn accuraatheidsscore 45%). Indien er nog steeds een ex-aequo bestaat tussen spelers wordt er gekeken naar het aantal gepronostikeerde matchen van de spelers. De speler die het meest matchen gepronostikeerd heeft wint. In het uitzonderlijke geval dat er nog steeds een ex-aequo bestaat tussen spelers wordt er gekeken naar het tijdstip van de laatste deelname. De speler die zijn laatste gepronostikeerde match eerder ingevuld had wint.

Elke maand start een nieuw algemeen klassement zodat elke speler steeds kans maakt om de beste speler van de maand te worden.

D. PRIJZEN VOOR DE WINNAARS

De organisator van een pronostiek voorziet een prijs voor de winnaar(s) van de pronostiek. De prijs wordt geafficheerd binnen de pronostiek. Er is steeds meer uitleg te vinden over de prijs. Tifogroup draagt geen verantwoordelijkheid in het voorzien of het toekennen van de prijs tenzij de competitie georganiseerd wordt door Tifogroup zelf. Dit wordt duidelijk aan de hand van de naam van de pronostiek meegegeven en het vermelde logo.

Indien de winnaar een minderjarig persoon betreft, kan deze prijs enkel in ontvangst worden genomen door zijn/haar ouders (of door de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent).

De score binnen een pronostiek telt alleen binnen deze pronostiek en niet voor andere pronostieken. Het is aan de speler zelf om in alle gewenste pronostieken een voorspelling in te geven. Eenzelfde voorspelling kan herhaald worden, maar moet opnieuw worden ingegeven in een andere pronostiek.

Een gebruiker kan binnen eenzelfde pronostiek slechts éénmaal deelnemen. Maakt een gebruiker gebruik van een ander e-mailadres om een account aan te maken en in diezelfde pronostiek deel te nemen, dan kan de gebruiker geen aanspraak maken op een prijs. Het opzettelijk deelnemen in eenzelfde pronostiek met verschillende accounts kan streng bestraft worden. Tifogroup behoudt zich het recht voor om prijzen niet toe te kennen wanneer er redelijke twijfel is dat er wordt valsgespeeld. Ook kunnen alle accounts van een speler verwijderd worden wanneer er wordt opgemerkt dat een speler over meerdere accounts beschikt.

Wanneer een speler een prijs gewonnen heeft op Tifogame krijgt hij/zij een automatisch bericht met een bevestiging van de prijs. Binnen de week na de winst ontvangt de speler een tweede mail met meer informatie over de prijsafhandeling. Geeft de speler hier geen gehoor aan ontvangt de speler een herinneringsmail met een deadline. Reageert de speler niet voor de vermelde deadline dan staat het Tifogroup vrij om de prijs niet meer toe te kennen aan de speler.

E. SPELERSPROFIEL

Op het dashboard vindt de speler zijn profiel terug. Dit profiel maakt gebruik van een avatar, gekozen door de speler. Indien de speler daar geen gebruik van maakt wordt een standaard avatar vertoond. De avatar of foto die door de speler wordt gekozen mag op geen enkele manier discriminerend, aanstootgevend, rasistisch of beledigend zijn. Tifogroup behoudt zich het recht om avatars of foto’s op spelersprofielen te veranderen of wijzigen. Daarnaast behoudt Tifogroup zich ook het recht om gebruikers te verwijderen van het pronostiekplatform Tifogame na herhaaldelijke inbreuken op deze regel.

Op het dashboard kunnen spelers een aantal persoonlijke statistieken terugvinden:

  • WINS: Een win is het juist pronostikeren van 1 wedstrijd, ongeacht of deze plaatsvond in een pronostiek of een quickprono.
  • ACCURAATHEIDSSCORE: De accuraatheidsscore geeft weer hoeveel procent van de speler zijn matchvoorspellingen juist zijn. Om de accuraatheidsscore te berekenen wordt het aantal juist voorspellingen gedeeld door het totale aantal voorspellingen, vermenigvuldigd met 100.
  • MATCHEN: Het aantal wedstrijden die de speler heeft gepronostikeerd, ongeacht of deze plaatsvond in een pronostiek of een quickprono.

Heb je vragen of is er iets niet duidelijk? Stuur een mailtje naar info@tifogame.be of stel je vraag via onze Facebookpagina, dan beantwoorden wij zo snel mogelijk al jouw vragen.