Soutěžní pravidla

Obecné

 

Tifogame je produkt společnosti Tifogroup BV.

Tifogame.be je online platforma pro předpovědi, kde uživatelé mohou zdarma předpovídat různé fotbalové zápasy a turnaje, v tomto případě Mistrovství Evropy ve fotbale. Uživatelé se mohou zúčastnit různých předpovědí s různými cenami každým rokem. Několik firem také pořádá soutěž o předpovědi pro své zaměstnance. Jednotlivci vždy hrají ZDARMA.

 

 1. PODMÍNKY ÚČASTI
 • Na předpovědi nabízené na tifogame.be může participovat každý dospělý fyzická osoba.
 • Účastník může mít pouze jeden účet. Společnost Tifogroup BV může smazat účty účastníků, pokud má důvodné podezření, že používají více účtů. Společnost Tifogroup BV si vyhrazuje právo nepřidělovat ceny, pokud má důvodné podezření, že účastník podvádí.
 • Účastník může v jedné předpovědi soutěžit pouze jednou.
 • Interní soutěže pořádané firmami pro své zaměstnance jsou určeny pouze pro členy personálu, kteří jsou dočasně nebo trvale zaměstnáni ve společnosti, nebo jednotlivce, kteří jsou s firmou spjati prostřednictvím partnerství a byli pozváni k účasti. Rodinní příslušníci, známí nebo přátelé této osoby se nemohou účastnit, pokud jim daná společnost výjimečně a výslovně neumožní to. Pouze osoba, která je oprávněna se účastnit, může uplatnit nabízený cenový balíček.

 

1.1 PODMÍNKY ÚČASTI PRO PŘEDPOVĚDI PRO MĚSTA A OBCI

 • Předpovědi organizované ve spolupráci s místními úřady mají za cíl podporu místních obchodníků. Účast je možná pouze tehdy, pokud účastník fyzicky obdržel kód od příslušného obchodníka A JE rezidentem obce/města nebo sousedící obce/města. Společnost Tifogroup BV si vyhrazuje právo odstranit účastníky, pokud existují důvodné podezření na podvádění.
 • Nezletilí mohou participovat na předpovědi pouze za podmínky, že předem získali souhlas svých rodičů (nebo osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost). Pokud nezletilý participuje, znamená to, že takový souhlas získal. Společnost Tifogroup BV si vyhrazuje právo kdykoliv požadovat písemné potvrzení tohoto souhlasu.

Během předpovědí pro Mistrovství Evropy nebo Světový pohár může účastník vyhrát maximálně tři ceny od stejného pořadatele. Pokud účastník, který již vyhrál 3 ceny v předpovědi od určitého pořadatele, vyhraje znovu v jiné předpovědi od stejného pořadatele, jeho cena vyprší a bude přidělena dalšímu v pořadí.

 

 1. SOUTĚŽNÍ PŘEDPOVĚDI

2.1 Typy soutěžních předpovědí

Tifogame nabízí dva typy předpovědí:

 • Předpověď výsledku zápasu: výhra domácího týmu, remíza, výhra hostujícího týmu.
 • Předpověď přesného skóre zápasu.

2.2 DOBA HRY

Doba jedné předpovědi může trvat od jednoho nebo více zápasů turnaje až po celý turnaj. Účastník, který na konci doby hry nasbírá nejvíce bodů, vyhrává předpověď. Předpověď vždy jasně specifikuje období, které pokrývá: jsou vždy uvedeny začáteční a konečné termíny.

Turnaj mistrovství Evropy ve fotbale se skládá z 5 fází:

 • skupinová fáze
 • osmifinále
 • čtvrtfinále
 • semifinále
 • finále
 1. KLASIFIKACE (ŽEBŘÍČKY)

Klasifikace předpovědní soutěže (Žebříček předpovědní soutěže)

Pro každou předpovědní soutěž je udržována aktuální klasifikace. Předpovědní soutěž jasně uvádí období, po které probíhá. Jsou jasně uvedena začáteční a konečná data. Po každém zápase se klasifikace ve skupině upravuje. Účastník, který je po posledním zápase posledního dne hry předpovědi na prvním místě, je vítězem této soutěže. Tento účastník získává vyhlášenou cenu. Stejný postup platí pro místa 2 a 3 atd.

URČENÍ SKÓRE

Jak jsou bodovány body účastníkům během předpovědních zápasů během Světového poháru, který probíhá od 21. listopadu 2022 do 18. prosince 2022.

Během Světového poháru existuje 6 fází, a to:

– skupinová fáze

– osmifinále

– čtvrtfinále

– semifinále

– utěšené finále

– finále

 

2.3 HRY A BODOVÁNÍ

Předpovědi pro EURO ’24 na Tifogame jsou nabízeny ve 3 formátech hry:

 • Předpovědi, které pokrývají celý turnaj (všechny zápasy)
 • Předpovědi, které pokrývají celý turnaj (zápasy Belgie/Nizozemska/Německa ve skupině + všechny zápasy v dalších fázích)
 • Předpovědi, které se týkají jednoho nebo více konkrétních zápasů

Každý formát hry používá jeden z dvou typů předpovědí uvedených v bodě 2.1 nebo jejich kombinaci. Bodovací systém se liší podle formátu hry.

Tabulka na konci této stránky nejběžnější rozložení bodů pro předpovědi EC.

PŘEDPOVĚDNÍ SOUTĚŽ PRO JEDNU FÁZI TURNYRU

 1. Pokud jde o předpovědní zápas, který probíhá během jedné fáze turnaje, například pouze osmifinále, jsou účastníkům, kteří správně předpověděli směr zápasu (výhra domácího týmu, remíza nebo výhra hostujícího týmu), uděleny 10 bodů.
 2. Pokud se předpovědní zápas týká přesného skóre během jedné fáze, účastník získá 30 bodů, pokud předpověděl skóre správně, 15 bodů, pokud předpověděl počet branek pro jednoho ze 2 týmů správně a také směr výsledku zápasu, a 5 bodů, pokud předpověděl pouze směr správně. Účastník získá 0 bodů, pokud předpověděl skóre i směr špatně.

PŘEDPOVĚDNÍ SOUTĚŽ PRO CELÝ TURNIR

 1. Pokud se jedná o předpovědní soutěž, která probíhá během celého turnaje a uživatelé musí předpovídat nejen zápasy Belgičanů, ale všechny země, rozdělení bodů vypadá takto:
 • Skupinová fáze

Je požadován směr. Účastníkovi, který správně předpověděl směr zápasu, jsou uděleny 20 bodů. Je zde 36 zápasů, takže lze získat 720 bodů.

 • Osmifinále

Je požadováno přesné skóre. Účastníkovi, který předpověděl zápas úplně správně, jsou uděleny 40 bodů. Pokud správně předpověděl počet branek pro jeden ze 2 týmů a směr výsledku zápasu, získá 30 bodů, a pokud pouze správně předpověděl směr, získá 20 bodů. Účastník získá 0 bodů,

 

 pokud předpověděl skóre i směr špatně. Je zde 8 zápasů, takže lze získat 320 bodů.

 • Čtvrtfinále

Je požadováno přesné skóre. Účastníkovi, který předpověděl zápas úplně správně, jsou uděleny 60 bodů. Pokud správně předpověděl počet branek pro jeden ze 2 týmů a směr výsledku zápasu, získá 45 bodů, a pokud pouze správně předpověděl směr, získá 30 bodů. Účastník získá 0 bodů, pokud předpověděl skóre i směr špatně. Je zde 4 zápasy, takže lze získat 240 bodů.

 • Semifinále

Je požadováno přesné skóre. Účastníkovi, který předpověděl zápas úplně správně, jsou uděleny 80 bodů. Pokud správně předpověděl počet branek pro jeden ze 2 týmů a směr výsledku zápasu, získá 60 bodů, a pokud pouze správně předpověděl směr, získá 40 bodů. Účastník získá 0 bodů, pokud předpověděl skóre i směr špatně. Je zde 2 zápasy, takže lze získat 160 bodů.

 

 • Finále

Je požadováno přesné skóre. Účastníkovi, který předpověděl zápas úplně správně, jsou uděleny 100 bodů. Pokud je správný počet branek pro jeden ze 2 týmů a správný směr výsledku zápasu, získá 75 bodů, a pokud je správný pouze směr, získá 50 bodů. Účastník získá 0 bodů, pokud předpověděl skóre i směr špatně. Je zde 1 zápas, takže lze získat 100 bodů.

 

 1. Pokud se jedná o předpovědní soutěž, která probíhá během celého turnaje a uživatelé musí předpovídat pouze zápasy Belgičanů nebo Nizozemců ve skupinové fázi. Ve pozdějších fázích turnaje jsou předpovězeny zápasy všech. Potom bude rozdělení bodů následující:
 • Skupinová fáze

Je požadováno přesné skóre. Účastníkovi, který předpověděl zápas úplně správně, jsou uděleny 60 bodů. Pokud správně předpověděl počet branek pro jeden ze 2 týmů a směr výsledku zápasu, získá 30 bodů, a pokud pouze správně předpověděl směr, získá 10 bodů. Účastník získá 0 bodů, pokud předpověděl skóre i směr špatně. Je zde 3 zápasy, takže lze získat 180 bodů.

 • Osmifinále

Je požadováno přesné skóre. Účastníkovi, který předpověděl zápas úplně správně, jsou uděleny 40 bodů. Pokud správně předpověděl počet branek pro jeden ze 2 týmů a směr výsledku zápasu, získá 30 bodů, a pokud pouze správně předpověděl směr, získá 20 bodů. Účastník získá 0 bodů, pokud předpověděl skóre i směr špatně. Je zde 8 zápasů, takže lze získat 320 bodů.

 • Čtvrtfinále

Je požadováno přesné skóre. Účastníkovi, který předpověděl zápas úplně správně, jsou uděleny 60 bodů. Pokud správně předpověděl počet branek pro jeden ze 2 týmů a směr výsledku zápasu, získá 40 bodů, a pokud pouze správně předpověděl směr, získá 30 bodů. Účastník získá 0 bodů, pokud předpověděl skóre i směr špatně. Je zde 4 zápasy, takže lze získat 240 bodů.

 • Semifinále

Je požadováno přesné skóre. Účastníkovi, který předpověděl zápas úplně správně, jsou uděleny 80 bodů. Pokud správně předpověděl počet branek pro jeden ze 2 týmů a směr výsledku zápasu, získá 60 bodů, a pokud pouze správně předpověděl směr, získá 40 bodů. Účastník získá

 

 0 bodů, pokud předpověděl skóre i směr špatně. Je zde 2 zápasy, takže lze získat 160 bodů.

 • Finále

Je požadováno přesné skóre. Účastníkovi, který předpověděl zápas úplně správně, jsou uděleny 100 bodů. Pokud je správný počet branek pro jeden ze 2 týmů a správný směr výsledku zápasu, získá 75 bodů, a pokud je správný pouze směr, získá 50 bodů. Účastník získá 0 bodů, pokud předpověděl skóre i směr špatně. Je zde 1 zápas, takže lze získat 100 bodů.

 • Při účasti v předpovědní soutěži pořádané obchodníkem, hotelem nebo restaurací, asociací, … která spadá do platformy města nebo obce, jsou v některých případech nabízeny obecné klasifikace, se svým vlastním fondem cen. Pokud se zúčastníte předpovědní soutěže obchodníka, jste automaticky zařazeni do obecného žebříčku té konkrétní obce nebo města. Pozor: Pokud se zúčastníte předpovědní soutěže několika obchodníků, bude do obecného žebříčku města nebo obce zahrnuta pouze jedna účast: nejlepší účast, která má nejvíce bodů.
 1. KLASIFIKACE

Každá předpověď je spojena s klasifikací. Po každém hracím dni je klasifikace aktualizována. Účastník, který po posledním zápase předpovědi na posledním hracím dni drží první místo, je vítězem této předpovědi. Tento účastník získává cenu uvedenou v sekci „Ceny k získání.“ Stejný postup platí pro pozice 2, 3 atd.

Některá města nebo obce také pořádají obecné hodnocení s určitým fondem cen. Účastník, který se účastní předpovědi nabízené obchodníkem, restaurací, asociací apod., která je k dispozici prostřednictvím platformy města nebo obce, může v tomto případě vyhrát ceny vícekrát: jednou nebo vícekrát prostřednictvím předpovědí obchodníků, restaurací, asociací apod., a ještě jednou prostřednictvím obecného hodnocení města nebo obce. Pokud se účastník účastní předpovědí od několika místních obchodníků, restaurací, asociací apod., počítá se pouze nejlepší výsledek jeho účasti do obecného hodnocení města nebo obce.

 

 1. ODMEĚNY PRO VÍTĚZE

Pořadatel předpovědní soutěže poskytuje cenu vítězi (vítězům) předpovědi. Cena bude zobrazena v rámci předpovědní soutěže. Vždy je k dispozici další vysvětlení o ceně. Tifogroup není zodpovědná za poskytnutí nebo udělení ceny, pokud soutěž organizuje sama Tifogroup. To je jasně označeno názvem předpovědní soutěže a uvedeným logem pro každou soutěž. Pokud je vítězem nezletilý, tuto cenu mohou obdržet pouze jeho rodiče (nebo osoba vykonávající rodičovskou autoritu).

Skóre v rámci měsíční nebo týdenní předpovědní soutěže platí pouze v rámci této předpovědní soutěže a ne pro jiné předpovědní soutěže. Je na hráči, zda se účastní všech požadovaných skupin. Stejná předpověď se může opakovat, ale musí být zadána znovu. Účastník se může účastnit pouze jednou v rámci téže předpovědní soutěže. Pokud uživatel použije jinou e-mailovou adresu k vytvoření účtu a účasti v téže předpovědní soutěži, uživatel již nemá šanci vyhrát cenu. Účast v úmyslu účastnit se téže předpovědní soutěže s různými účty může být těžce potrestána. Tifogroup si vyhrazuje právo neudělovat ceny v případě opodstatněných pochybností, že hráč podváděl. Také všechny účty hráče mohou být odstraněny, pokud Tifogroup zjistí, že hráč vlastní více účtů.

Během Mistrovství Evropy ve fotbale může účastník vyhrát pouze jednu cenu se stejným pořadatelem předpovědní soutěže. Pokud hráč skončí na místě, které by mu poskytlo nárok na cenu podruhé, cena propadne a bude udělena dalšímu hráči v pořadí. Pokud hráč vyhraje cenu na Tifogame, obdrží potvrzení o svém výhře v automatické odpovědi. V průběhu jednoho týdne po výhře obdrží hráč další e-mail s dalšími informacemi o praktických okolnostech převzetí ceny. Pokud hráč neodpoví, obdrží další e-mail s upomínkou a termínem. Pokud hráč na tento e-mail nereaguje před stanoveným termínem, Tifogroup si vyhrazuje právo již cenu hráči neudělit.

 

 1. ZNALOSTNÍ + ROZHODČÍ OTÁZKA

Každá předpověď nabízená na Tifogame.be je zápas a zahrnuje 1 znalostní otázku a 1 nebo více otázek pro rozhodčí. Účast je platná pouze tehdy, pokud Účastník správně odpoví na znalostní otázku. Pokud je znalostní otázka zodpovězena nesprávně, účast je neplatná a Účastník nemůže získat žádné body.

Společnosti, které pořádají interní předpovědní soutěže pro své zaměstnance, si mohou vybrat, zda do své předpovědi zahrnou znalostní otázku.

 

 1. ROZHODČÍ OTÁZKY

V případě remízy (ex aequo) se bere v úvahu odpovědi na otázky pro rozhodčí. Odpovědi na otázky pro rozhodčí jsou porovnány s správnými odpověďmi. Rozdíly od správných odpovědí jsou spočítány samostatně a poté se sečtou. Účastník, jehož součet těchto rozdílů je nejmenší, je nejvýše umístěný.

Příklad: Účastník A a Účastník B oba skončí s 75 body v předpovědní soutěži Retailer X. Jsou zde 2 otázky pro rozhodčí: počet rohů a počet střel na branku. V zápase bylo 6 rohů a 12 střel na branku. Účastník A vybral 5 rohů a 10 střel na branku. Účastník B vybral 9 rohů a 11 střel na branku. Účastník A má rozdíl 1 (6-5 = 1) pro rohy a 2 (12-10 = 2) pro střely na branku. Jeho celkový rozdíl je 3. Účastník B má rozdíl 3 (9-6 = 3) pro rohy a 1 (12-11 = 1) pro střely na branku. Jeho celkový rozdíl je 4. Účastník A je tedy nejvýše umístěný.

Pokud po rozhodčích otázkách stále dojde k remíze, bude rozhodujícím faktorem časové razítko, kdy byla předpověď odeslána: Účastník s nejranějším odeslaným předpovědí vyhrává.

 

 1. PROFIL HRÁČE

Hráč najde svůj profil na dashboardu. Tento profil používá avatar vybraný hráčem. Pokud ho hráč nepoužije, bude zobrazen výchozí avatar. Avatar nebo fotografie vybraná hráčem nesmí být žádným způsobem diskriminační, rasistická nebo urážlivá. Tifogroup si vyhrazuje právo změnit nebo upravit avatary nebo fotografie na profilech hráčů. Navíc si Tifogroup vyhrazuje právo odstranit uživatele z předpovědní platformy Tifogame po opakovaných porušeních tohoto pravidla.

Na dashboardu hráči najdou řadu osobních statistik:

 

– VÝHRY: Výhra je správná předpověď jednoho zápasu, bez ohledu na to, zda se jednalo o týdenní, měsíční nebo rychlou předpovědní soutěž.

– SKÓRE PŘESNOSTI: Přesnostní skóre hráče ukazuje procento správných předpovědí. Pro určení přesnostního skóre je počet správných předpovědí dělen počtem celkových předpovědí, vynásoben 100.

– ZÁPASY: Počet předpovězených zápasů hráčem.

 

Pokud máte nějaké otázky nebo není něco jasné, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na info@tifogame.be nebo nám napište na Facebook. Budeme se velmi těšit na vaše otázky a odpovíme vám co nejdříve.