Pravila takmičenja

Opšte

 

Tifogame je proizvod kompanije Tifogroup BV.

Tifogame.be je platforma za online predviđanja gde korisnici mogu besplatno predviđati ishode različitih fudbalskih utakmica i turnira, u ovom slučaju Evropskog prvenstva u fudbalu. Korisnici mogu učestvovati u različitim predviđanjima sa različitim nagradama svaki put. Više kompanija takođe organizuje igre predviđanja za svoje osoblje.

Pojedinci uvek igraju BESPLATNO.

 1. USLOVI UČEŠĆA
 • Bilo koja punoletna fizička osoba može učestvovati u predviđanjima ponuđenim na tifogame.be.
 • Učesnik može imati samo jedan nalog. Tifogroup BV može obrisati naloge učesnika ako ima opravdane sumnje da koristi više naloga. Tifogroup BV zadržava pravo da ne dodeli nagrade ako ima opravdane sumnje da učesnik vara. • Učesnik može samo jednom učestvovati u istom predviđanju.
 • Interna takmičenja koja organizuju kompanije za svoje zaposlene namenjena su samo članovima osoblja koji su privremeno ili stalno zaposleni u kompaniji ili pojedincima koji su povezani sa kompanijom putem partnerstva i pozvani su da učestvuju. Članovi porodice, poznanici ili prijatelji ove osobe ne mogu učestvovati osim ako kompanija u pitanju izuzetno i izričito ne dozvoli. Samo osoba koja je ovlašćena da učestvuje može zatražiti ponuđeni nagradni paket. 

1.1 USLOVI UČEŠĆA ZA PREDVIĐANJA ZA GRADOVE I OPŠTINE

 • Predviđanja organizovana u saradnji sa lokalnim vlastima imaju za cilj podršku lokalnim trgovcima. Učešće je moguće samo ako je učesnik fizički dobio kod od odgovarajućeg trgovca I ako je stanovnik opštine/grada ili susedne opštine. Tifogroup BV zadržava pravo da ukloni učesnike ako postoji osnovana sumnja u prevaru.
 • Maloletnici mogu učestvovati u predviđanjima pod uslovom da su dobili prethodnu saglasnost svojih roditelja (ili osobe koja vrši roditeljsko pravo). Ako maloletnik učestvuje, to znači da je dobio takvu saglasnost. Tifogroup BV zadržava pravo da u bilo kom trenutku zatraži pismenu potvrdu o ovoj saglasnosti.

Tokom evropskih ili svetskih prvenstava u fudbalu, učesnik može osvojiti samo tri nagrade od istog organizatora. Ako učesnik koji je već osvojio 3 nagrade u predviđanju određenog organizatora ponovo osvoji nagradu u drugom predviđanju istog organizatora, njegova nagrada će isteći i biti dodeljena sledećem u redu.

 1. TAKMIČENJA U PREDVIĐANJIMA

2.1 Vrste takmičenja u predviđanjima

 

Tifogame nudi dva tipa predviđanja

 • Predviđanje rezultata utakmice: pobeda domaćeg tima, nerešeno, pobeda gostujućeg tima.
 • Predviđanje tačnog rezultata utakmice. 

2.2 PERIOD IGRE

Trajanje predviđanja može varirati od jedne ili više utakmica turnira do celog turnira. Učesnik koji prikupi najviše poena na kraju perioda igre osvaja predviđanje. Predviđanje jasno specificira period koji pokriva: početak i krajni datumi su uvek navedeni. 

Evropsko prvenstvo u fudbalu sastoji se od 5 faza:

 • grupna faza
 • osmina finala
 • četvrtfinale
 • polufinale
 • finale
 1. KLASIFIKACIJE (RANGIRANJE)

 

RANGIRANJE TAKMIČENJA U PREDVIĐANJIMA (RANGIRANJE PREDVIĐANJA)

Za svako takmičenje u predviđanju vodi se klasifikacija koja se redovno ažurira. Takmičenje u predviđanju jasno navodi period tokom kojeg se odvija. Početni i završni datum su jasno naznačeni. Nakon svake utakmice, klasifikacija unutar grupe se prilagođava. Učesnik koji je na prvom mestu nakon poslednje utakmice poslednjeg dana igre predviđanja je pobednik ovog takmičenja. Ovaj učesnik osvaja objavljenu nagradu. Isti princip se primenjuje i na mesta 2 i 3, itd.

ODREĐIVANJE POENA

Kako se dodeljuju poeni učesnicima tokom predviđanja utakmica tokom Svetskog kupa koji traje od 21. novembra 2022. do 18. decembra 2022. godine.

Tokom Svetskog kupa postoje 6 faza, i to:

– grupna faza

– osmina finala

– četvrtfinale

– polufinale

– utakmica za treće mesto

– finale

 

2.3 FORMATI IGRE I BODOVANJE

Predviđanja za EURO ’24 na Tifogame-u nude se u 3 formata igre:

 • Predviđanja koja pokrivaju ceo turnir (sve utakmice)
 • Predviđanja koja pokrivaju ceo turnir (utakmice Belgije/Holandije/Nemačke u grupnoj fazi + sve utakmice u drugim fazama)
 • Predviđanja koja se odnose na jednu ili više specifičnih utakmica

Svaki format igre koristi jedan od dva tipa predviđanja navedena pod 2.1 ili kombinaciju oba. Sistem bodovanja varira u skladu sa formatom igre. U nastavku se nalazi najčešća raspodela poena za predviđanja za Evropsko prvenstvo.

TAKMIČENJE U PREDVIĐANJIMA ZA JEDNU FAZU TURNIRA

 1. Ako je u pitanju predviđanje koje obuhvata samo jednu fazu turnira, na primer samo osmina finala, korisniku se dodeljuje 10 poena ako tačno predvidi ishod utakmice. Pobeda domaćeg tima, nerešeno ili pobeda gostujućeg tima.
 2. Ako se uključi tačan rezultat utakmice tokom jedne faze, korisnik osvaja 30 poena ako je potpuno tačno predvideo rezultat, 15 poena ako je tačno predvideo broj golova za jedan od 2 tima kao i ishod utakmice i 5 poena ako je samo tačno predvideo ishod. Igrač osvaja 0 poena ako je i tačan rezultat i ishod pogrešan. 

TAKMIČENJE U PREDVIĐANJIMA ZA CELOKUPNI TURNIR

 1. Ako je u pitanju takmičenje u predviđanjima koje se odvija tokom celog turnira i korisnici moraju predvideti ne samo utakmice Belgijanaca, već i svih ostalih zemalja, raspodela poena izgleda ovako:
 • Grupna faza

Traži se ishod utakmice. Korisniku koji tačno predvidi ishod utakmice dodeljuje se 20 poena. S obzirom da ima 36 utakmica, ukupno se može osvojiti 720 poena.

 • Osmina finala

Traži se tačan rezultat utakmice. Korisniku koji potpuno tačno predvidi ishod utakmice dodeljuje se 40 poena. Ako tačno predvidi broj golova za jedan od 2 tima, kao i ishod utakmice, dodeljuje se 30 poena, dok se 20 poena dodeljuje ako samo tačno predvidi ishod. Igrač osvaja 0 poena ako su i tačan rezultat i ishod pogrešni. Budući da ima 8 utakmica, ukupno se može osvojiti 320 poena.

 • Četvrtfinale

Traži se tačan rezultat utakmice. Korisniku koji potpuno tačno predvidi ishod utakmice dodeljuje se 60 poena. Ako tačno predvidi broj golova za jedan od 2 tima, kao i ishod utakmice, dodeljuje se 45 poena, dok se 30 poena dodeljuje ako samo tačno predvidi ishod. Igrač osvaja 0 poena ako su i tačan rezultat i ishod pogrešni. Budući da ima 4 utakmice, ukupno se može osvojiti 240 poena.

 • Polufinale

Traži se tačan rezultat utakmice. Korisniku koji potpuno tačno predvidi ishod utakmice dodeljuje se 80 poena. Ako tačno predvidi broj golova za jedan od 2 tima, kao i ishod utakmice, dodeljuje se 60 poena, dok se 40 poena dodeljuje ako samo tačno predvidi ishod. Igrač osvaja 0 poena ako su i tačan rezultat i ishod pogrešni. Budući da ima 2 utakmice, ukupno se može osvojiti 160 poena.

 • Finale

Traži se tačan rezultat utakmice. Korisniku koji potpuno tačno predvidi ishod utakmice dodeljuje se 100 poena. Ako tačno predvidi broj golova za jedan od 2 tima, kao i ishod utakmice, dodeljuje se 75 poena, dok se 50 poena dodeljuje ako samo tačno predvidi ishod. Igrač osvaja 0 poena ako su i tačan rezultat i ishod pogrešni. Budući da ima 1 utakmica, ukupno se može osvojiti 100 poena.

 

 1. Ako je u pitanju takmičenje u predviđanjima koje se odvija tokom celog turnira i korisnici moraju predviđati samo utakmice Belgijanaca ili Holanđana u grupnoj fazi, a kasnije se predviđaju utakmice svih timova, raspodela poena će biti kako sledi:

 

 • Grupna faza

Traži se tačan rezultat utakmice. Korisniku koji potpuno tačno predvidi ishod utakmice dodeljuje se 60 poena. Ako tačno predvidi broj golova za jedan od 2 tima, kao i ishod utakmice, dodeljuje se 30 poena, dok se 10 poena dodeljuje ako samo tačno predvidi ishod. Igrač osvaja 0 poena ako su i tačan rezultat i ishod pogrešni. Budući da ima 3 utakmice, ukupno se može osvojiti 180 poena.

 • Osmina finala

Traži se tačan rezultat utakmice. Korisniku koji potpuno tačno predvidi ishod utakmice dodeljuje se 40 poena. Ako tačno predvidi broj golova za jedan od 2 tima, kao i ishod utakmice, dodeljuje se 30 poena, dok se 20 poena dodeljuje ako samo tačno predvidi ishod. Igrač osvaja 0 poena ako su i tačan rezultat i ishod pogrešni. Budući da ima 8 utakmica, ukupno se može osvojiti 320 poena.

 • Četvrtfinale

Traži se tačan rezultat utakmice. Korisniku koji potpuno tačno predvidi ishod utakmice dodeljuje se 60 poena. Ako tačno predvidi broj golova za jedan od 2 tima, kao i ishod utakmice, dodeljuje se 45 poena, dok se 30 poena dodeljuje ako samo tačno predvidi ishod. Igrač osvaja 0 poena ako su i tačan rezultat i ishod pogrešni. Budući da ima 4 utakmice, ukupno se može osvojiti 240 poena.

 • Polufinale

Traži se tačan rezultat utakmice. Korisniku koji potpuno tačno predvidi ishod utakmice dodeljuje se 80 poena. Ako tačno predvidi broj golova za jedan od 2 tima, kao i ishod utakmice, dodeljuje se 60 poena, dok se 40 poena dodeljuje ako samo tačno predvidi ishod. Igrač osvaja 0 poena ako su i tačan rezultat i ishod pogrešni. Budući da ima 2 utakmice, ukupno se može osvojiti 160 poena.

 • Finale

Traži se tačan rezultat utakmice. Korisniku koji potpuno tačno predvidi ishod utakmice dodeljuje se 100 poena. Ako tačno predvidi broj golova za jedan od 2 tima, kao i ishod utakmice, dodeljuje se 75 poena, dok se 50 poena dodeljuje ako samo tačno predvidi ishod. Igrač osvaja 0 poena ako su i tačan rezultat i ishod pogrešni. Budući da ima 1 utakmica, ukupno se može osvojiti 100 poena.

 1. KLASIFIKACIJA

Svako predviđanje je povezano s rangiranjem. Nakon svakog kola utakmica, rangiranje se ažurira. Učesnik koji zauzima prvu poziciju nakon poslednje utakmice predviđanja na poslednjem danu utakmica je pobednik tog predviđanja. Taj učesnik osvaja nagradu kao što je navedeno u odeljku ‘Nagrade koje se mogu osvojiti’. Isti princip važi i za pozicije 2, 3, itd.

Neki gradovi ili opštine takođe organizuju opšte rangiranje sa određenim fondom nagrada. Učesnik koji učestvuje u predviđanjima koja su ponuđena od strane prodavca, restorana, udruženja, itd., a koja su dostupna putem platforme grada ili opštine, može osvojiti nagrade više puta u ovom slučaju: jednom ili više puta putem predviđanja prodavaca, restorana, udruženja, itd., i još jednom putem opšteg rangiranja grada ili opštine. Ako učesnik učestvuje u predviđanjima kod više lokalnih prodavaca, restorana, udruženja, itd., samo najbolji rezultat njihovog učešća računa se za opšte rangiranje grada ili opštine.

 1. NAGRADE ZA POBEDNIKE

Organizator predviđanja obezbeđuje nagradu za pobednika(e) predviđanja. Nagrada će biti prikazana unutar predviđanja. Uvek je dostupno više objašnjenja o nagradi. Tifogroup nije odgovoran za obezbeđivanje ili dodeljivanje nagrade osim ako je takmičenje organizovano od strane samog Tifogroup-a. To je jasno naznačeno imenom predviđanja i postavljenim logom za svako takmičenje.

Ako je pobednik maloletan, ovu nagradu mogu primiti samo njegovi roditelji (ili osoba koja vrši roditeljsku vlast).

Rezultat u okviru mesečnog ili nedeljnog predviđanja računa se samo unutar tog predviđanja i ne važi za druga predviđanja. Na igraču je da unese predviđanje u sve željene grupe. Isto predviđanje može se ponoviti, ali ga je potrebno ponovo uneti.

Korisnik može učestvovati samo jednom u istom predviđanju. Ako korisnik koristi drugu e-adresu kako bi kreirao nalog i učestvovao u istom predviđanju, korisnik više neće imati šansu da osvoji nagradu. Namerno učestvovanje u istom predviđanju s različitim nalozima može biti strogo kažnjeno. Tifogroup zadržava pravo da ne dodeli nagrade u slučaju osnovane sumnje da je igrač varao. Takođe, svi nalozi igrača mogu biti uklonjeni, ako Tifogroup otkrije da igrač poseduje više naloga.

 

Tokom Evropskog prvenstva u fudbalu, učesnik može osvojiti samo jednu nagradu kod istog organizatora predviđanja. Ako igrač zauzme mesto koje bi mu omogućilo nagradu po drugi put, nagrada će biti poništena i dodeljena sledećem igraču u rangiranju.

Ako igrač osvoji nagradu na Tifogame-u, dobiće automatski odgovor sa potvrdom svog dobitka. U roku od jedne nedelje nakon dobitka, igrač će dobiti još jedan mejl sa više informacija o praktičnim okolnostima preuzimanja nagrade. Ako igrač ne odgovori, dobiće podsetnik sa rokom. Ako igrač ne odgovori na taj mejl pre utvrđenog roka, Tifogroup zadržava pravo da više ne dodeli nagradu tom igraču.

 

 1. ZNANJE + PITANJE ZA REŠAVANJE NEODLUČENOG REZULTATA

Svako predviđanje koje se nudi na Tifogame.be je utakmica i uključuje 1 pitanje za znanje i 1 ili više pitanja za rešavanje neodlučenog rezultata. Učešće je važeće tek nakon što Učesnik tačno odgovori na pitanje za znanje. Ako se pitanje za znanje pogrešno odgovori, učešće nije validno, i Učesnik ne može osvojiti bodove.

Kompanije koje organizuju interna predviđanja za svoje zaposlene mogu odlučiti da ne uključe pitanje za znanje u svoje predviđanje.

 1. REŠAVANJE NEODLUČENOG REZULTATA

U slučaju neodlučenog rezultata (ex aequo), razmatraju se odgovori na pitanja za rešavanje neodlučenog rezultata. Odgovori na pitanja za rešavanje neodlučenog rezultata porede se sa tačnim odgovorima. Razlike od tačnih odgovora se računaju zasebno, a zatim se sabiraju. Učesnik čiji je zbir ovih razlika najmanji rangiran je najviše.

Primer: Učesnik A i Učesnik B završavaju sa po 75 poena u predviđanju trgovca X. Postoje 2 pitanja za rešavanje neodlučenog rezultata: broj kornera i broj šuteva u okvir gola. U utakmici je bilo 6 kornera i 12 šuteva u okvir gola. Učesnik A je izabrao 5 kornera i 10 šuteva u okvir gola. Učesnik B je izabrao 9 kornera i 11 šuteva u okvir gola. Učesnik A ima razliku od 1 (6-5 = 1) za kornera i 2 (12-10 = 2) za šuteve u okvir gola. Njegova ukupna razlika je 3. Učesnik B ima razliku od 3 (9-6 = 3) za kornera i 1 (12-11 = 1) za šuteve u okvir gola. Njegova ukupna razlika je 4. Učesnik A je stoga rangiran najviše.

Ako i dalje postoji neodlučen rezultat nakon rešavanja neodlučenog rezultata, vremenska oznaka kada je predviđanje podneto biće odlučujući faktor: Učesnik čije je predviđanje podneto najranije pobeđuje.

 

 1. PROFIL IGRAČA

Igrač će pronaći svoj profil na kontrolnoj tabli. Ovaj profil koristi avatar koji je odabrao igrač. Ako igrač ne koristi avatar, biće prikazan podrazumevani avatar. Avatar ili fotografija odabrana od strane igrača ne sme biti na bilo koji način diskriminatorna, rasistička ili uvredljiva. Tifogroup zadržava pravo da promeni ili izmeni avatare ili slike na profilima igrača. Pored toga, Tifogroup takođe zadržava pravo da ukloni korisnike sa platforme za predviđanje Tifogame nakon ponovljenih kršenja ovog pravila.

Na kontrolnoj tabli, igrači mogu pronaći niz ličnih statistika:

 • POBEDA: Pobeda je tačno predviđanje jedne utakmice, bez obzira da li je bila u okviru nedeljnog, mesečnog ili brzog predviđanja.
 • PRECIZNOST: Preciznost igrača označava procenat tačnih predviđanja. Da bi se odredila preciznost, broj tačnih predviđanja deli se sa ukupnim brojem predviđanja, pomnoženim sa 100.
 • UTAKMICE: Broj utakmica koje je igrač predvideo.

Ako imate bilo kakvih pitanja, ili ako nešto nije jasno, slobodno nam pošaljite e-mail na info@tifogame.be ili nas kontaktirajte na Facebooku. Bićemo vrlo spremni da odgovorimo na vaša pitanja što je pre moguće.