Pravidlá súťaže

Všeobecné

Tifogame je produkt od spoločnosti Tifogroup BV.

Tifogame.be je online platforma na predikcie, kde používatelia môžu zadarmo predikovať v rôznych futbalových zápasoch a turnajoch, v tomto prípade v Európskom šampionáte v futbale. Používatelia môžu zúčastňovať sa rôznych predikcií s rôznymi cenami. Niektoré spoločnosti tiež organizujú predikčné hry pre svojich zamestnancov. Jednotlivci vždy hrajú ZADARMO.

 

 1. PODMIENKY ÚČASTI
 • Akákoľvek dospelá fyzická osoba môže zúčastniť sa predikcií ponúkaných na tifogame.be.
 • Účastník môže mať iba jedno konto. Spoločnosť Tifogroup BV môže odstrániť účty účastníkov, ak má podozrenie, že používa viacero účtov. Spoločnosť Tifogroup BV si vyhradzuje právo neudeliť ceny, ak má podozrenie, že účastník podvádza.
 • Účastník môže zúčastniť sa iba raz v tej istej predikcii.
 • Interné súťaže organizované spoločnosťami pre svojich zamestnancov sú určené iba pre členov zamestnancov, ktorí sú dočasne alebo trvalo zamestnaní spoločnosťou alebo jednotlivci, ktorí sú súčasťou spoločnosti prostredníctvom partnerstva a boli pozvaní na účasť. Členovia rodiny, známi alebo priatelia tejto osoby sa nemôžu zúčastniť, pokiaľ spoločnosť výnimočne a výslovne neumožní. Len osoba, ktorá je oprávnená zúčastniť sa, môže požadovať ponúkaný cenový balíček.

 

1.1 PODMIENKY ÚČASTI NA PREDIKCIÁCH PRE MESTÁ A OBCI

 • Predikcie organizované v spolupráci s miestnymi orgánmi majú za cieľ podporiť miestnych obchodníkov. Účasť je možná iba v prípade, že účastník fyzicky obdržal kód od príslušného obchodníka A JE obyvateľom obce/mesta alebo susednej obce. Spoločnosť Tifogroup BV si vyhradzuje právo odstrániť účastníkov, ak existujú podozrenia z podvádzania.
 • Nevšedná osoba môže zúčastniť sa predikcií, pokiaľ získala predchádzajúci súhlas od svojich rodičov (alebo osoby vykonávajúcej rodičovskú autoritu). Ak neplnoletá osoba zúčastní, znamená to, že takýto súhlas získala. Spoločnosť Tifogroup BV si vyhradzuje právo požiadať o písomné potvrdenie tohto súhlasu kedykoľvek.

Počas predikcií európskeho alebo svetového pohára môže účastník vyhrať iba tri ceny od toho istého organizátora. Ak účastník, ktorý už vyhral 3 ceny v predikcii od konkrétneho organizátora, vyhrá znovu v inej predikcii od toho istého organizátora, jeho cena vyprší a bude udelená ďalšej v poradí.

 

 1. PREDIKČNÉ SÚŤAŽE

2.1 Typy predikčných súťaží

 Tifogame ponúka dva typy predikcií:

 • Predikcia výsledku zápasu: v

ýhra domáceho tímu, remíza, výhra hosťujúceho tímu.

 • Predikcia presného výsledku zápasu.

2.2 OBDOBIE HRANIA

Trvanie predikcie sa môže líšiť od jedného alebo viacerých zápasov turnaja po celý turnaj. Účastník, ktorý na konci hracej doby nazbiera najviac bodov, vyhrá predikciu. Predikcia vždy jasne špecifikuje obdobie, ktoré pokrýva: začiatok a koniec sú vždy uvedené. Európsky futbalový šampionát sa skladá z 5 fáz:

 • skupinová fáza
 • osemfinále
 • štvrťfinále
 • semifinále
 • finale

 

 1. KLASIFIKÁCIE (REBRÍČKY)

KLASIFIKÁCIA PREDIKČNÝCH SÚŤAŽÍ (REBRÍČKY PREDIKČNÝCH SÚŤAŽÍ)

Pre každú predikčnú súťaž sa udržiava aktuálna klasifikácia. Predikčná súťaž jasne uvádza obdobie, počas ktorého prebieha. Začiatočný a koncový dátum sú vždy jasne uvedené. Po každom zápase sa klasifikácia v skupine upravuje. Účastník, ktorý je po poslednom zápase posledného dňa hry v predikcii na prvom mieste, je víťazom tejto súťaže. Tento účastník získa uverejnenú cenu. Rovnaké úvahy sa vzťahujú aj na miesta 2 a 3, atď.

URČENIE SKÓRE

Ako sú bodové body udelené účastníkom počas predikčných zápasov počas Svetového pohára, ktorý prebieha od 21. novembra 2022 do 18. decembra 2022.

Počas Svetového pohára sú 6 fáz, a to:

– skupinová fáza

– Osemfinále

– Štvrťfinále

– polovica

– útešné finále

– finále

 

2.3 FORMÁTY HRY A BODOVANIE

Predikcie EURO ’24 na Tifogame sú ponúkané v 3 herných formátoch:

 • Predikcie, ktoré pokrývajú celý turnaj (všetky zápasy)
 • Predikcie, ktoré pokrývajú celý turnaj (zápasy Belgicka/Nizozemska/Nemecka vo fáze skupiny + všetky zápasy v iných fázach)
 • Predikcie, ktoré sa týkajú jedného alebo viacerých konkrétnych zápasov

Každý herný formát používa jeden z dvoch typov predikcií uvedených v bode 2.1 alebo kombináciu oboch. Bodovací systém sa líši podľa herného formátu.

Tabuľka na konci tejto stránky zobrazuje najbežnejšie rozdelenie bodov pre predikcie EC.

PREDIKČNÁ SÚŤAŽ PRE JEDNU FÁZU TURNÁJA

 1. Ak je to predikčný zápas, ktorý prebieha počas jednej fázy turnaja, napríklad len osemfinále, potom účastníkovi, ktorý správne predpovie výsledok zápasu, domáci tím vyhrá, remíza alebo víťazstvo hosťujúceho tímu, sa udelí 10 bodov.
 2. Ak zápas predikcie zahŕňa presný výsledok počas jednej fázy, účastník získa 30 bodov, ak uhádne skóre úplne správne, 15 bodov, ak správne uhádne počet gólov pre jeden z tímov a aj smer výsledku zápasu, a 5 bodov, ak uhádne len smer správne. Hráč získa 0 bodov, ak má zle správne skóre aj smer.

PREDIKČNÁ SÚŤAŽ PRE CELÝ TURNÁJ

 • Ak je to predikčná súťaž, ktorá prebieha počas celého turnaja a účastníci musia predpovedať nielen zápasy Belgicka, ale aj všetkých krajín, potom rozdelenie bodov bude nasledovné:
 • – Skupinová fáza

Požaduje sa smer. 20 bodov sa udelí účastníkovi, ktorý správne predpovie smer zápasu. Existuje 36 zápasov, takže je možné získať 720 bodov.

 

– Osemfinále

Požaduje sa presné skóre. 40 bodov sa udelí účastníkovi, ktorý predpovie zápas úplne správne. 30 bodov, ak správne uhádne počet gólov pre jeden z tímov a aj smer výsledku zápasu, a 20 bodov, ak uhádne len smer správne. Hráč získa 0 bodov, ak má zle správne skóre aj smer.

Existuje 8 zápasov, takže je možné získať 320 bodov.

 

– Štvrťfinále

Požaduje sa presné skóre. 60 bodov sa udelí účastníkovi, ktorý predpovie zápas úplne správne. 45 bodov, ak správne uhádne počet gólov pre jeden z tímov a aj smer výsledku zápasu, a 30 bodov, ak uhádne len smer správne. Hráč získa 0 bodov, ak má zle správne skóre aj smer.

Existuje 4 zápasy, takže je možné získať 240 bodov.

 

– Polovica

Požaduje sa presné skóre. 80 bodov sa udelí účastníkovi, ktorý predpovie zápas úplne správne. 60 bodov, ak správne uhádne počet gólov pre jeden z tímov a aj smer výsledku zápasu, a 40 bodov, ak uhádne len smer správne. Hráč získa 0 bodov, ak má zle správne skóre aj smer.

Existuje 2 zápasy, takže je možné získať 160 bodov.

 

– Finále

Požaduje sa presné skóre. 100 bodov sa udelí účastníkovi, ktorý predpovie zápas úplne správne. 75 bodov, ak správne uhádne počet gólov pre jeden z tímov a aj smer výsledku zápasu, a 50 bodov, ak uhádne len smer správne. Hráč získa 0 bodov, ak má zle správne skóre aj smer.

Existuje 1 zápas, takže je možné získať 100 bodov.

 

 1. Ak je to predikčná súťaž, ktorá prebieha počas celého turnaja a účastníci musia predpovedať len zápasy Belgicka alebo Holandska vo fáze skupiny. V neskorších fázach turnaja sa predikujú zápasy všetkých tímov. Potom bude rozdelenie bodov nasledovné:

– Skupinová fáza

Požaduje sa presné skóre. 60 bodov sa udelí účastníkovi, ktorý predpovie zápas úplne správne. 30 bodov, ak správne uhádne počet gólov pre jeden z tímov a aj smer výsledku zápasu, a 10 bodov, ak uhádne len smer správne. Hráč získa 0 bodov, ak má zle správne skóre aj smer.

Existuje 3 zápasy, takže je možné získať 180 bodov.

 

– Osemfinále

Požaduje sa presné skóre. 40 bodov sa udelí účastníkovi, ktorý predpovie zápas úplne správne. 30 bodov, ak správne uhádne počet gólov pre jeden z tímov a aj smer výsledku zápasu, a 20 bodov, ak uhádne len smer správne. Hráč získa 0 bodov, ak má zle správne skóre aj smer.

Existuje 8 zápasov, takže je možné získať 320 bodov.

 

– Štvrťfinále

Požaduje sa presné skóre. 60 bodov sa udelí účastníkovi, ktorý predpovie zápas úplne správne. 40 bodov, ak správne uhádne počet gólov pre jeden z tímov a aj smer výsledku zápasu, a 30 bodov, ak uhádne len smer správne. Hráč získa 0 bodov, ak má zle správne skóre aj smer.

Existuje 4 zápasy, takže je možné získať 240 bodov.

 

– Polovica

Požaduje sa presné skóre. 80 bodov sa udelí účastníkovi, ktorý predpovie zápas úplne správne. 60 bodov, ak správne uhádne počet gólov pre jeden z tímov a aj smer výsledku zápasu, a 40 bodov, ak uhádne len smer správne. Hráč získa 0 bodov, ak má zle správne skóre aj smer.

Existuje 2 zápasy, takže je možné získať 160 bodov.

 

– Finále

Požaduje sa presné skóre. 100 bodov sa udelí účastníkovi, ktorý predpovie zápas úplne správne. 75 bodov, ak správne uhádne počet gólov pre jeden z tímov a aj smer výsledku zápasu, a 50 bodov, ak uhádne len smer správne.

 

– Hráč získa 0 bodov, ak má zle správne skóre aj smer.

Existuje 1 zápas, takže je možné získať 100 bodov.

 

 • Pri účasti v predikčnej súťaži organizovanej obchodníkom, hotelom alebo reštauráciou, združením atď., ktorá spadá do platformy mesta alebo obce, sa v niektorých prípadoch ponúka všeobecná klasifikácia s vlastným výherným fondu. Ak sa zúčastníte predikčnej súťaže obchodníka, budete automaticky zaradení do všeobecnej klasifikácie konkrétneho mesta alebo obce. Pozor: Ak sa zúčastníte predikčnej súťaže viacerých obchodníkov, do všeobecnej klasifikácie mesta alebo obce bude zahrnutá len jedna účasť: najlepšia účasť, ktorá vedie k najviac bodom.

 

 1. KLASIFIKÁCIA

Každá predikcia je spojená s klasifikáciou. Po každom zápase sa klasifikácia aktualizuje. Účastník, ktorý drží prvú pozíciu po poslednom zápase predikcie na posledný zápasový deň, je víťazom tejto predikcie. Tento účastník vyhráva cenu uvedenú v časti „Ceny na získanie.“ Rovnaké úvahy platia pre pozície 2, 3, atď.

Niektoré mestá alebo obce tiež organizujú všeobecnú klasifikáciu s konkrétnym výherným fondom. Účastník, ktorý sa zúčastní predikcie ponúkanej maloobchodníkom, reštauráciou, združením, atď., ktorá je dostupná prostredníctvom platformy mesta alebo obce, môže v tomto prípade viackrát vyhrať ceny: raz alebo viackrát prostredníctvom predikcií maloobchodníkov, reštaurácií, združení, atď., a ešte raz prostredníctvom všeobecnej klasifikácie mesta alebo obce. Ak sa účastník zúčastní predikcií od viacerých miestnych maloobchodníkov, reštaurácií, združení, atď., do všeobecnej klasifikácie mesta alebo obce sa započíta len najlepší výsledok ich účasti.

 

 1. ODMEŇY PRE VÍŤAZOV

Organizátor predikčnej súťaže poskytuje cenu pre víťaza/víťazov predikcie. Cena bude uvedená v rámci predikčnej súťaže. Vždy je k dispozícii viac informácií o cene. Spoločnosť Tifogroup nie je zodpovedná za poskytnutie alebo udelenie ceny, pokiaľ súťaž organizuje iná organizácia ako Tifogroup. To je jasne uvedené v názve predikčnej súťaže a prostredníctvom uverejneného loga pre každú súťaž.

Ak je víťazom neplnoletá osoba, táto cena môže byť prijatá len jeho/jej rodičmi (alebo osobou vykonávajúcou rodičovskú starostlivosť).

Skóre v rámci mesačnej alebo týždňovej predikčnej súťaže sa počíta len v rámci tejto predikčnej súťaže a nie pre iné predikčné súťaže. Je na hráčovi, aby sa zapojil do všetkých požadovaných skupín. Rovnaká predikcia môže byť opakovaná, ale musí byť znovu zadaná.

Používateľ môže zúčastniť iba raz v rámci rovnakej predikčnej súťaže. Ak používateľ použije inú e-mailovú adresu na vytvorenie účtu a účasť v rovnakej predikčnej súťaži, už nemá šancu vyhrať cenu. Účelová účasť v rovnakej predikčnej súťaži s rôznymi účtami môže byť vážne trestaná. Spoločnosť Tifogroup si vyhradzuje právo neudeliť ceny v prípade oprávnených pochybností o tom, že hráč podvádza. Taktiež si vyhradzuje právo odstrániť všetky účty hráča, ak spoločnosť Tifogroup zistí, že hráč vlastní viacero účtov.

 

Počas majstrovstiev Európy vo futbale môže účastník vyhrať len jednu cenu s rovnakým organizátorom predikčnej súťaže. Ak hráč skončí na mieste, ktoré by mu dalo nárok na cenu po druhýkrát, cena bude zrušená a udelená ďalšiemu hráčovi v poradí.

Ak hráč vyhrá cenu na Tifogame, potom dostane automatickú odpoveď s potvrdením svojho víťazstva. Do týždňa po výhre hráč dostane ďalšiu správu s viac informáciami o praktických okolnostiach prijatia ceny. Ak hráč neodpovie, dostane upozornenie s lehotou. Ak hráč nereaguje na túto správu pred stanoveným termínom, spoločnosť Tifogroup si vyhradzuje právo neudeliť mu cenu.

 

 1. ZNALOSTI + TIEBREAKER OTÁZKA

Každá predikcia ponúkaná na Tifogame.be je zápas a zahŕňa 1 otázku na znalosti a 1 alebo viac tiebreaker otázok. Účasť je platná len potom, ako Účastník správne odpovie na otázku na znalosti. Ak je otázka na znalosti zodpovedaná nesprávne, účasť je neplatná, a Účastník nemôže získať žiadne body.

Spoločnosti, ktoré organizujú internú predikčnú súťaž pre svojich zamestnancov, môžu rozhodnúť, že nebudú zahrnuté otázky na znalosti do svojej predikcie.

 

 1. TIEBREAKERY

V prípade remízy sa zohľadňujú odpovede na tiebreaker otázky. Odpovede na tiebreaker otázky sa porovnávajú s správnymi odpoveďami. Rozdiely od správnych odpovedí sú vypočítané samostatne a potom sú sčítané. Účastník, ktorého súčet týchto rozdielov je najmenší, je zaradený najvyššie.

Príklad: Účastník A a Účastník B obaja skončia s 75 bodmi v predikčnej súťaži Maloobchodník X. Existujú 2 tiebreaker otázky: počet rohových kopov a počet streľieb na bránku. V zápase bolo 6 rohových kopov a 12 streľieb na bránku. Účastník A si vybral 5 rohových kopov a 10 streľieb na bránku. Účastník B si vybral 9 rohových kopov a 11 streľieb na bránku. Účastník A má rozdiel 1 (6-5 = 1) pre rohové kopy a 2 (12-10 = 2) pre streľby na bránku. Jeho celkový rozdiel je 3. Účastník B má rozdiel 3 (9-6 = 3) pre rohové kopy a 1 (12-11 = 1) pre streľby na bránku. Jeho celkový rozdiel je 4. Účastník A je teda zaradený najvyššie.

Ak zostane po tiebreakeri stále remíza, rozhodujúcim faktorom bude časová pečiatka, kedy bola predikcia podaná: Účastník s najskoršou predloženou predikciou vyhráva.

 

 1. HRÁČSKY PROFIL

Hráč nájde svoj profil na nástenke. Tento profil používa hráčom zvolený avatar. Ak hráč nevyužije, bude zobrazený predvolený avatar. Avatar alebo fotografia zvolená hráčom nesmie byť žiadnym spôsobom diskriminačná, rasistická alebo urážlivá. Spoločnosť Tifogroup si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť avatary alebo obrázky na hráčskych profiloch. Okrem toho si spoločnosť Tifogroup tiež vyhradzuje právo odstrániť používateľov z predikčnej platformy Tifogame po opakovaných porušeniach tohto pravidla.

Na nástenke hráči nájdu niekoľko osobných štatistík:

 •  VÍŤAZSTVÁ: Víťazstvo je správna predikcia jedného zápasu, bez ohľadu na to, či sa odohrala v týždenných, mesačných alebo rýchlych predikčných súťažiach.
 • PRECÍZNOSŤ SKÓRE: Presnosť skóre hráča naznačuje percento správnych predikcií. Na určenie presnosti skóre je počet správnych predikcií rozdelený počtom celkových predikcií a následne vynásobený 100.
 • ZÁPASY: Počet predikovaných zápasov hráčom.

Ak máte nejaké otázky alebo niečo nie je jasné, neváhajte nám poslať e-mail na info@tifogame.be alebo nás kontaktujte na Facebooku. Budeme veľmi radi, ak budeme môcť čo najskôr odpovedať na vaše otázky.