TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Definiții

1.1 În aceste condiții generale, termenii menționați mai jos au următoarea semnificație:

 

– „Cont”: setul de date personale de înregistrare și date de conectare.

 

– „Termeni și condiții generale”: acești termeni și condiții generale, inclusiv anexele sale, dacă există, care se aplică integral și exclusiv accesului și utilizării Tifogame.

 

– „Disponibilitate”: perioada de timp în care Tifogame și/sau Contul sunt accesibile Utilizatorului. Perioadele de sesiuni de mentenanță anunțate nu sunt luate în considerare în determinarea disponibilității totale.

 

– „Tifogame” înseamnă platforma online pusă la dispoziție Utilizatorului de către Tifogroup, precum și îmbunătățirile, extensiile, mentenanța, suportul și modificările aferente.

 

– „Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă toate drepturile de proprietate intelectuală dobândite și viitoare, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de proiectare, patentele, know-how-ul, secretele comerciale, toate cererile de protecție sau înregistrare a drepturilor menționate mai sus și toate extinderile și reînnoirile acestora existente în orice parte a lumii, precum și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală protejate de legea aplicabilă.

 

– „Utilizator”: persoana care creează un Cont și folosește Tifogame și cu care este astfel încheiat prezentul Acord.

 

– „Date ale utilizatorului”: orice date încărcate de Utilizator însuși pe Tifogame.

 

– „Acord”: acordul încheiat între Tifogroup și Utilizator prin acceptarea acestor Termeni și Condiții.

 

– „Forță majoră”: orice eveniment sau circumstanță din afara controlului rezonabil și fără vină a părții afectate, care împiedică temporar sau permanent părțile afectate să-și îndeplinească (mai departe) obligațiile contractuale. Astfel de evenimente sau circumstanțe includ, dar nu se limitează la: revolte, războaie, acte de terorism, cutremure de pământ, inundații, incendii și alte dezastre naturale, sabotaje, greve, epidemii sau pandemii, întreruperi și defecțiuni ale facilităților informatice, etc.

 

– „Premiu” înseamnă ceea ce poate câștiga un Utilizator dacă câștigă un concurs de predicții și cum este specificat mai departe pe o pagină de concurs de predicții.

 

– „Tifogroup”: Tifogroup BV, cu sediul în 8400 Ostend, Northlaan 13, Belgia, și cu numărul de înregistrare 0686.636.274.

 

– „Informații confidențiale” înseamnă orice informație considerată confidențială de către părți, fie pentru că Tifogroup a identificat-o clar ca fiind confidențială sau proprietate exclusivă, fie pentru că informația ar trebui rezonabil considerată confidențială dată natura informației sau circumstanțele. Informațiile confidențiale includ, dar nu se limitează la, informații care nu sunt cunoscute în mod general publicului, cum ar fi secretele comerciale, know-how-ul, planurile de afaceri și strategiile, datele de personal și informațiile financiare.

 

– „Concurs de predicții” înseamnă orice concurs, sub formă de predicții, accesibil Utilizatorului pe Tifogame, prin care unul sau mai multe Premii pot fi câștigate de către Utilizatori.

 

  1. Condiții pentru înregistrare

2.1 Înregistrarea pe Tifogame este permisă doar persoanelor naturale care sunt legal competente și care au împlinit vârsta de 16 ani.

 

2.2 La înregistrare, Utilizatorul este rugat să furnizeze o adresă de email validă, un nume de utilizator unic, o parolă, un prenume și un nume de familie. Utilizatorul garantează că va furniza informațiile corecte. În plus, Utilizatorul garantează că numele de utilizator nu este contrar ordinii publice sau moralității, ceea ce implică faptul că numele de utilizator nu poate conține, printre altele, niciun conținut defăimător, amenințător, abuziv, rasist, discriminatoriu, terorist, vulgar, pornografic sau plin de ură.

 

2.3 Fiecare persoană naturală are dreptul la un maximum de un Cont. Crearea sau gestionarea mai multor Conturi de către același Utilizator nu este permisă.

 

2.4 Tifogroup are dreptul să blocheze un Cont temporar sau permanent, fără ca Utilizatorul să poată exercita vreun drept împotriva Tifogroup, dacă se constată sau dacă Tifogroup are o suspiciune rezonabilă că:

 

– Un Utilizator nu a împlinit, sau a împlinit deja, vârsta de 16 ani la momentul înregistrării.

 

– Informațiile comunicate referitoare la al doilea paragraf sunt incorecte sau dacă numele de utilizator încalcă al doilea paragraf.

 

– Un Utilizator a creat sau gestionează mai mult de un Cont.

 

2.5 Prin încheierea Acordului, Utilizatorul este considerat că acceptă acești Termeni și Condiții Generale și, prin urmare, renunță complet la aplicarea propriilor săi termeni și condiții generale.

 

  1. Participarea la Concursuri de Prognoză și câștigarea Premiilor

3.1 Utilizatorul poate participa la diverse Concursuri de Prognoză prin intermediul Tifogame. Fiecare joc are propria temă legată de o companie, partener, sponsor sau advertiser.

 

3.2 Odată ce Utilizatorul are un Cont valid care respectă condițiile prevăzute în Articolul 2, Utilizatorul obține posibilitatea de a participa la aceste Concursuri.

 

3.3 Participarea unui Utilizator la un Concurs este, de asemenea, gratuită.

 

3.4 Utilizatorul poate participa întotdeauna la fiecare Concurs atâta timp cât perioada de participare este în curs. După încheierea perioadei de participare, posibilitatea de a participa la Concurs se închide.

 

3.5 Pentru a participa la un Concurs, Utilizatorul trebuie să introducă o prognoză pe pagina relevantă a Concursului. Participarea la un Concurs este valabilă doar după ce participarea este confirmată explicit printr-o casetă de confirmare. În cazul în care această casetă nu apare din orice motiv, sau dacă apare vreo altă problemă în timpul participării la un Concurs, Utilizatorul ar trebui să contacteze Tifogroup (info@tifogame.be) din proprie inițiativă, pentru a verifica dacă participarea a fost înregistrată în sistem sau nu. În lipsa acestui lucru, nici Tifogroup și nici partenerii săi contractuali nu pot fi trași la răspundere dacă participarea nu a fost înregistrată în sistem din orice motiv și Utilizatorul nu va putea revendica niciun Premiu chiar dacă ar fi câștigat Concursul cu o participare validă.

 

3.6 Rezultatele finale ale unui Meci sunt cele confirmate de autoritățile oficiale (cum ar fi Pro League sau alte asociații de fotbal). În cazuri excepționale, rezultatele sunt modificate sau șterse de către autoritatea competentă. În aceste cazuri, Tifogroup își rezervă dreptul de a decide discreționar să ajusteze sau să mențină rezultatele.

 

3.7 După încheierea unui Concurs, câștigătorul sau câștigătorii vor fi notificați de către Tifogroup prin email la adresa de email furnizată. Un al doilea email va fi trimis furnizând informații suplimentare despre premiu, iar câștigătorul va fi informat și printr-un al treilea email despre metoda și termenul limită pentru revendicarea Premiului.

 

3.8 Este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului câștigător să revendice Premiul în modul și în termenul stabilit în emailul menționat în paragraful anterior. Neconformarea cu aceste instrucțiuni sau termene îi va priva pe Utilizatorul câștigător de dreptul de a obține Premiul și Tifogroup își rezervă dreptul de a distribui Premiul altui participant.

 

  1. Obligațiile Utilizatorului

4.1 Utilizatorul garantează că nu va săvârși următoarele acțiuni:

 

– Orice încercare de fraudare, distorsionare sau inducere în eroare a desfășurării normale a unui Concurs de Prognoză, fie prin mijloace tehnice sau altele.

 

– Săvârșirea, folosirea pe Tifogame sau în afara acestuia, a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală așa cum sunt menționate în Articolul 5, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale oricărei (terțe) părți.

 

– Eliminarea sau estomparea numelui sau logo-ului Tifogroup, Tifogame sau orice altă denumire comercială aplicată de Tifogroup.

 

– Stocarea sau distribuirea conținutului prin intermediul Tifogame care este defăimător, amenințător, abuziv, rasist, discriminatoriu, terorist, vulgar, pornografic sau plin de ură.

 

– Introducerea de programe malware, spyware, viruși, cai troieni, viermi sau software similar care ar putea deteriora Tifogame sau sistemul sau computerul altor utilizatori sau oricărei alte terțe părți.

 

– Încercarea de a modifica, încălca sau ocoli orice măsuri de securitate sau de autentificare ale Tifogame.

 

– Fără autorizație, furnizarea de informații de identificare false sau impersonarea unui alt utilizator pentru a obține acces la orice Cont, computere sau rețele legate de Tifogame.

 

– Interferarea cu funcționarea Tifogame, cum ar fi prin intermediul unui sistem (automatizat).

 

– Accesarea părților din Tifogame pentru care Utilizatorul nu este autorizat.

 

– Alte activități care sunt ilegale sau încalcă drepturile altora.

 

4.2 Utilizatorul este singur responsabil de menținerea confidențialității datelor sale de înregistrare și a datelor de conectare referitoare la Contul său. Prin urmare, acesta se angajează să respecte următoarele măsuri:

 

– Utilizatorul recunoaște că datele sale de înregistrare și datele de conectare referitoare la Contul său sunt strict personale și, prin urmare, nu pot fi transmise altei persoane, nici nu pot fi scrise sau stocate într-un fișier digital nesigur.

 

– Utilizatorul trebuie să acționeze cu discreție atunci când introduce detaliile de conectare ale Contului său.

 

– Utilizatorul nu poate autoriza terțe părți să folosească dispozitivul său în timp ce este încă conectat la Contul său prin acel dispozitiv.

 

– Utilizatorul trebuie să asigure în mod rezonabil dispozitivul pe care îl utilizează în scopul utilizării Tifogame.

 

4.3 Dacă o terță parte obține acces și/sau control asupra Contului și/sau săvârșește orice acțiune legată de Cont, iar aceasta se datorează încălcării de către Utilizator a măsurilor de mai sus, Tifogroup nu va fi trasă la răspundere pentru acest lucru. În plus, dacă un astfel de acces neautorizat, control și/sau acțiune de către o terță parte datorată neconformării Utilizatorului la măsurile menționate mai sus este însoțit de o utilizare neautorizată de către acea terță parte a Tifogame în încălcarea Secțiunii 4.1, Utilizatorul va despăgubi Tifogroup pentru aceasta conform Secțiunii 8.

 

4.4 În caz de încălcare a Utilizatorului a acestui Articol, Tifogroup are dreptul de a suspenda accesul Utilizatorului la Contul său fără notificare până când încălcarea este remediată de către Utilizator, sau de a bloca permanent Contul și/sau de a interzice Utilizatorul să acceseze Tifogame.

 

  1. Drepturile de Proprietate Intelectuală

5.1 Utilizatorul recunoaște că Drepturile de Proprietate Intelectuală referitoare la Tifogame și la designurile, software-ul, logourile, sloganele, studiile, desenele, schițele, fotografiile, planurile de afaceri și strategiile, site-urile web, textele, know-how-ul și alte metodologii conexe aparțin integral și exclusiv Tifogroup. Utilizatorul dobândește doar dreptul exclusiv, mondial și fără taxe de utilizare a contului său personal în conformitate cu aceste Condiții Generale.

 

5.2 Cu excepția cazului în care este stipulat altfel sau permis de legea obligatorie, Utilizatorul nu poate reproduce, comunica public, decompila, modifica, traduce, vinde, exploata comercial sau săvârși alte acte proprietare în legătură cu elementele menționate în paragraful anterior, în întregime sau în parte, fără consimțământul scris prealabil al Tifogroup.

 

5.3 În plus, Utilizatorului nu i se permite să stocheze elementele menționate în primul paragraf într-o bază de date, cu excepția cache-ului automat al acestor elemente de către browser.

 

5.4 Utilizatorul declară că este fie proprietarul Datelor Utilizatorului, fie că a obținut consimțământul deținătorilor respectivelor Drepturi de Proprietate Intelectuală pentru utilizarea lor. Tifogroup își declină orice responsabilitate în acest sens.

 

5.5 Fără a aduce atingere altor prevederi contrare, Tifogroup va avea dreptul de a colecta și analiza date și alte informații referitoare la furnizarea, utilizarea și performanța diferitelor aspecte ale platformei Tifogame, Contului și Datelor Utilizatorului, iar Tifogroup va avea în continuare dreptul neexclusiv, fără taxe de utilizare și mondial (pe durata și după încetarea prezentului Acord) de a utiliza informațiile menționate mai sus:

 

– Pentru a asigura funcționarea normală a Tifogame. Aceasta implică, de exemplu, că numele de utilizator și fotografia de profil ale Utilizatorului trebuie să fie stocate de Tifogroup pentru a putea fi afișate corect.

 

– Pentru a îmbunătăți Tifogame și în alte scopuri de dezvoltare, diagnostic și corecție legate de Tifogame.

 

– În scopul publicării sau utilizării în alt mod pentru a promova activitățile comerciale ale Tifogroup (de exemplu, pe site-ul web sau pe canalele de socializare), în cazul în care datele respective vor fi pseudonimizate, agregate sau anonimizate în măsura posibilului.

  1. Răspundere

6.1 Utilizatorul va utiliza Tifogame și Contul în conformitate cu orice instrucțiuni, manuale sau alte documentații puse la dispoziție de Tifogroup sau care sunt rezonabil comune sau obișnuite. Tifogroup nu va fi responsabil pentru niciun prejudiciu rezultat din utilizarea incorectă a Tifogame de către Utilizator.

 

6.2 Tifogroup depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura un nivel adecvat de Disponibilitate a Tifogame și a Contului, iar în cazul oricărei Nedispobilizări, Tifogroup depune toate eforturile rezonabile pentru a rezolva problema cât mai curând posibil. Cu toate acestea, Tifogroup nu garantează că Tifogame sau Contul vor fi neîntrerupte sau fără erori. Cu excepția cazului în care se prevede altfel expres, Tifogame și Contul sunt puse la dispoziție așa cum sunt definite sub „Disponibilitate” și în condiția în care se află. Prin urmare, Tifogroup nu își asumă nicio garanție, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile de Disponibilitate, calitate și potrivire pentru un anumit scop.

 

6.3 Cu excepția cazului de neglijență intenționată, Tifogroup, organele sale, angajații, agenții și afiliații săi nu vor fi responsabili sau obligați să plătească daune pentru niciun prejudiciu imaterial, indirect sau consecințial, inclusiv (fără limitare) pierderea de profituri, venituri sau venituri, costuri administrative sau de personal, cheltuieli suplimentare, cereri de la terți, daune cauzate de erori, afirmații inexacte, omisiuni sau ambiguități în orice text sau documentație furnizată. Tifogroup nu va fi responsabil față de Utilizator pentru neglijența gravă sau intenționată a angajaților, colaboratorilor independenți și/sau reprezentanților în exercitarea activităților lor profesionale.

 

6.4 Cu excepția cazului de neglijență intenționată, răspunderea contractuală și extracontractuală totală a Tifogroup, organelor sale, angajaților, agenților și afiliaților pentru toate revendicările apărute pe durata Acordului va fi întotdeauna limitată la suma pentru care Tifogroup este asigurată.

 

6.5 Dacă Tifogroup, organele sale, angajații, persoanele fizice independente și companiile afiliate sunt împiedicate de Forța Majoră de natură permanentă sau temporară să își îndeplinească sau să continue să își îndeplinească obligațiile prevăzute de Acord, indiferent dacă Forța Majoră era previzibilă sau nu, Tifogroup nu va fi în niciun caz responsabil pentru aceasta. În plus, Tifogroup va avea în acest caz dreptul, fără nicio obligație de a plăti daune, să rezilieze Acordul în întregime sau în parte prin intermediul unei notificări scrise fără intervenția judiciară.

 

6.6 Orice revendicare a Utilizatorului pentru daune împotriva Tifogroup (inclusiv a directorilor, partenerilor și persoanelor sau entităților afiliate) va fi decăzută din punct de vedere legal dacă nu este adusă în fața instanței competente în termen de un an de la data la care faptele pe care se bazează revendicarea au devenit cunoscute Utilizatorului sau ar fi putut fi cunoscute în mod rezonabil de către Utilizator.

  1. Durată și reziliere

7.1 Acordul este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Utilizatorul poate rezilia Acordul în orice moment prin întreruperea Contului său.

 

7.2 Utilizatorul recunoaște că următoarele circumstanțe vor determina rezilierea Acordului prin efectul legii în detrimentul Utilizatorului, cu excepția cazului în care Tifogroup renunță la această reziliere în scris și urmărește executarea Acordului, la care Tifogroup are dreptul:

 

– Orice încălcare a Secțiunilor 4 până la 5.

 

– Orice altă încălcare a termenilor Acordului pe care Utilizatorul nu o remediază în termen de 15 zile după ce Utilizatorul a primit notificare în scris de la Tifogroup să o facă.

 

7.3 Toate părțile acestui Acord care, prin natura lor, supraviețuiesc rezilierii vor supraviețui rezilierii, inclusiv, dar fără a se limita la, obligațiile de confidențialitate, declinarea garanțiilor și limitarea răspunderii.

 

  1. Despăgubiri

8.1 Utilizatorul se angajează să despăgubească și să exoneze de orice răspundere Tifogroup, organele sale, angajații, contractanții independenți și afiliații de orice și toate revendicările, răspunderile și acordurile de stabilire, inclusiv, fără limitare, cheltuieli legale și contabile rezonabile, rezultând din sau pretins a rezulta din conduita care încalcă orice prevedere a Secțiunilor 4 până la 5.

 

  1. Protecția datelor personale

https://www.tifogame.be/en/privacy-policy

 

  1. Diverse

10.1 Nulitatea, invaliditatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi din aceste termeni și condiții va avea totuși efectul său maxim permis și nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestor termeni și condiții și nu va duce la nulitatea acestor prevederi.

 

10.2 Acest Acord este guvernat exclusiv de legea belgiană. Orice litigiu va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor situate la sediul înregistrat al Tifogroup.

 

10.3 Tifogroup își rezervă dreptul de a schimba componența Tifogame și/sau acești Termeni și Condiții în orice moment. Conform cazului, Tifogroup va informa Utilizatorul cu privire la acest lucru într-un termen rezonabil înainte de modificare prin intermediul unei notificări pe Tifogame și/sau prin mesaj de e-mail.